company logo

Rychlý kontakt

Text

 

Pro zvětšení textu
stiskněte ctrl +

Podmínky přijetí

První jednání

Všem občanům, kteří nezávazně zkontaktují, příp. navštíví naše zařízení, jsou srozumitelným způsobem poskytnuty základní informace o našem zařízení a o poskytovaných sociálních službách. Předány jsou písemné materiály - informační leták o zařízení a přehled služeb. Zájemcům i jejich rodinným příslušníkům je nabídnuta možnost osobně se seznámit s prostředím centra, příp. je možno zapůjčit fotografickou prezentaci o zařízení těm, kteří si nemohou přijít prohlédnout zařízení osobně. Základní informace o zařízení je možné získat také na internetových stránkách našeho zařízení.

Při jednání se zájemci o služby je dodržován princip osobního jednání buď přímo v zařízení nebo u zájemců doma, v nemocnici či léčebně. Snahou je, aby zájemce věděl, co přesně může od našich služeb očekávat, kolik za ně zaplatí, co může dělat, nebude-li naše zařízení plnit své závazky, a jaké jemu i zařízení vyplývají z případného vztahu povinnosti. Na základě těchto informací se zájemce o službu rozhodne, zda námi poskytovaná služba odpovídá tomu, co potřebuje, či musí hledat k naplnění svých potřeb jiné služby.

Nahledněte do pravidel pobytu - Domov pro seniory zde.
Nahlédněte do Pravidel pobytu - Domov se zvláštním režimem zde.

Nahlédněte do Pravidel pobytu - Odlehčovací služba zde.

 

Jak postupovat při podání žádosti

  • vyzvednout žádost o umístění (jejíž součástí je vyjádření lékaře o zdravotním stavu ) přímo v centru nebo stáhnout přímo zde (žádost + vyjádření lékaře, žádost na Odlehčovací službu + vyjádření lékaře na Odlehčovací službu)
  • vyplnit žádost, vlastnoručně podepsat, přiložit vyjádření lékaře potvrzené ošetřujícím lékařem, přiložit potvrzení o přiznaném příspěvku na péči.
  • donést do centra, příp. zaslat poštou na naši adresu
  • počkat na písemné vyjádření zařízení: oznámení o přijetí , případně písemné odmítnutí k přijetí do zařízení z důvodu nedostatečné kapacity a další evidence žádosti v evidenci žadatelů o sociální službu nebo písemné odmítnutí zájemce z jiných důvodů např. zařízení neposkytuje služby, o které zájemce žádá
  • umísťování zájemců se děje na základě písemně daných vnitřních platných kriterií výběru
  • v případě volné kapacity Vás zkontaktujeme a dohodneme s Vámi podmínky přijetí
  • sociální pracovnice si s Vámi domluví schůzku přímo v zařízení, případně budete-li souhlasit, navštíví Vás v domácnosti
  • při setkání budou dohodnuty všechny podrobnosti poskytování služby, které budou uvedeny ve "Smlouvě o poskytování sociálních služeb" včetně rozsahu odebíraných služeb 
  • v den nástupu do centra je s Vámi podepsána "Smlouva o poskytování sociální služby", se kterou jste již blíže seznámen

Jak rezervovat Odlehčovací službu

Odlehčovací službu si můžete v našem zařízení rezervovat u sociální pracovnice na telefonním čísle 518 699 514.

V případě, že víte, kdy budete mít o odlehčovací službu zájem, tak kontaktujte sociální pracovnici a ta Vám vámi zvolený termín, v případě volného místa, potvrdí a dohodne s Vámi další okolnosti, jak postupovat. Odlehčovací službu může zájemce využít minimálně na 14 dní a maximálně na 2 měsíce. Pro odlehčovací službu jsou vyhrazeny tři pokoje a to dva jednolůžkové a jeden třílůžkový.

Ceník

Původní budova

Denní úhrada za pobyt se skládá z úhrady za stravu a úhrady za ubytování:

Úhrada za stravu - racionální 143 Kč
Úhrada za stravu - dietní 157 Kč
Úhrada za ubytování - jednolůžkový pokoj 181 Kč
Úhrada za ubytování - dvoulůžkový pokoj 166 Kč
Úhrada za ubytování - třílůžkový pokoj 156 Kč
Úhrada za ubytování - jednolůžkový pokoj - OS 186 Kč

 

Nová budova

Denní úhrada za pobyt se skládá z úhrady za stravu a úhrady za ubytování:

Úhrada za stravu - racionální 143 Kč
Úhrada za stravu - dietní 157 Kč
Úhrada za ubytování

- jednolůžkový pokoj s vlastní koupelnou

  201 Kč

Úhrada za ubytování - jednolůžkový pokoj 196 Kč
Úhrada za ubytování

- dvoulůžkový pokoj s vlastní koupelnou

186 Kč
Úhrada za ubytování - dvoulůžkový pokoj 181 Kč
Úhrada za ubytování - třílůžkový pokoj s vlastní koupelnou 181 Kč

 

Péče je hrazena z Vašeho příspěvku na péči, který si můžete vyřídit na úřadě práce podle místní příslušnosti.

Ceny za jednotlivá jídla včetně režijních nákladů jsou uvedeny zde.

 

 
logo jmk 2010 eu regrada apsscr

Copyright © 2015

Centrum služeb pro seniory Kyjov, p. o. Strážovská 1095 

697 01 Kyjov

Webmaster and Designed by Webdesign Inergo.