Akce 2018

Vánoční besídka

A je tady opět předvánoční čas a s ním spojená naše vánoční besídka, která se konala 19.12.2018 ve společenském sále našeho zařízení. K poslechu nám přijel zazpívat mužský pěvecký sbor Paniháj, který nás svými krásnými vánočními koledami naladil na Vánoce, a také uživatelé z centra Horizont nám přišli předvést dvě svá taneční pásma. Jedno veselé o sněhulákovi a druhé v rytmu country, tudíž se měli naši uživatelé na co dívat. Obě vystupující skupiny sklidily veliký potlesk. Poté paní ředitelka popřála všem uživatelům hodně zdraví a spokojenosti do nového roku a rozdali jsme všem vánoční dárečky i s přáníčky. Také vánoční cukroví a tradiční pečený čaj zde nesměl chybět. Na nich si všichni velmi pochutnali.

Adventní koncerty

A je tady opět doba adventu a s ním spojené předvánoční uklízení, pečení, zdobení a těšení na Štědrý večer. Proto i my jsme se snažili naladit naše uživatele na tento krásný Vánoční čas a uspořádali jsme dva adventní koncerty. Nejdříve k nám dne 7. prosince zavítaly děti z cimbálové muziky ze ZUŠ Kyjov, pod vedením Petra Petrů, které nám zahrály a zazpívaly nejen krásné vánoční písně, ale také některé písně z našeho regionu. Dětská vystoupení vždy naše uživatele potěší. Nakonec si všichni společně zazpívali známé koledy a poté se v krásné náladě všichni odebrali zpět do svých pokojů.

Druhý adventní koncert byl uspořádán dne 13. prosince, kdy naše pozvání přijal opět Mužský pěvecký sbor z Archlebova. Deset šohajů v krásných krojích zazpívali vánoční koledy. Aby si i naši uživatelé mohli společně s nimi zazpívat, přidali na závěr i pár známějších koled a poté se s námi rozloučili.

Mikulášská pochůzka

Tak jako již tradičně každý rok, tak i letos se 5. prosince uskutečnila mikulášská pochůzka po celém našem zařízení. Dva čerti, kteří poškádlili nejednoho uživatele společně se dvěma anděly, kteří lidem naopak rozdávali úsměvy a svatým Mikulášem přišli obdařit nadílkou naše uživatele, a jelikož byli čerti letos hodní, nikoho nám do pekla neodnesli, i když by se tady určitě nějaký maličký hříšník našel…Také písniček a básniček si vyslechli dosti a proto se lidé od nich dočkali milosti.

Výstava historických panenek

Dne 27. 11. 2018 jsme spolu s několika našimi uživateli vyrazili do Vrbasova muzea ve Ždánicích na výstavu historických panenek. Tuto výstavu pořádaly Monika a Nikol Chmelařovy z Polešovic, které se sběratelstvím zabývají 25 let a vystavují po celém světě. Výstava to byla vskutku nádherná. Již při vstupu jsme si mohli prohlédnout krásné panenky v historických kočárcích a po vstupu do jedné z místností, kde byly vystaveny již téměř všechny panenky se nám zatajil dech. Vše bylo překrásně naaranžováno, v každém koutku byla jiná sestava panenek, v jednom holčičky v překrásných oblečcích, kde vše bylo aranžováno dorůžova, v druhém rožku chlapečci v modrých barvách, v dalším koutku panenky oblečené do historických oblečků a v dalším různé panenky, které napodobovaly například Anděle, panenku Marii, Ježíška a mnoho jiných. Tyto panenky jsou vyrobené ze speciální hmoty, tudíž vypadají opravdu jako živé. Všechny oblečky a různé doplňky si šijí paní na panenky sami. Naše uživatele jsme s panenkami i vyfotili, měli možnost si pochovat miminko, ze kterého měli všichni opravdu velikou radost, protože jim připomnělo jejich mladá léta a jejich rodičovské období.

Sportovní dopoledne

Tak jako již tradičně, tak i letos jsme se rozhodli trošku naše uživatele zabavit v dopoledních hodinách a uspořádali jsme pro ně sportovní dopoledne. Ve společenském sále jsme se proto sešli a na pěti stanovištích si naši uživatelé mohli vyzkoušet různé aktivity jako například kuželky, skládání puzzle, poznávání předmětů, stavění co největší věže z kostek a provlékání desky s otvory provázkem. Tentokrát se nás sešlo opravdu hodně a proto i čekání na výsledky bylo velmi napínavé. Na prvních třech místech se umístily jenom ženy, které od nás obdržely diplom a nějakou sladkost. A jelikož se všichni účastníci nesmírně snažili, tak i oni si zasloužili sladkou odměnu. Po skončení odjížděli spokojeni zpět do svých pokojů.

Lampionový průvod

V odpoledních hodinách dne 2.11.2018 se uskutečnil v zahradě našeho centra lampionový průvod. S uživateli jsme se setkali hned ve vestibulu, kde jsme jim rozdali lampiony a poté jsme vyrazili na obchůzku naší zahradou. Na konci naší cesty jsme se zastavili u altánku, kde jsme si společně zazpívali známé lidové písničky. Uživatelům se akce líbila a v dobré náladě se rozešli zpět do svých pokojů.

Násedlováček

Dne 25.10.2018 naše uživatele přijely rozveselit děti z dětského folklorního souboru „Násedlováček“ . Toto vystoupeni se konalo ke 100-mu výročí vzniku 1 republiky. Program byl sestaven z tanců Moravy a Slovenska kdy se nám v nich představily děti různých věkových skupin. Uživatelé si mohli prohlédnout nejen jejich hezké kroje, ale také poslechnout krásné zpěvy dětí. Na konci programu obdarovaly děti naše uživatele obrázky, které pro ně sami namalovaly. Tohoto vystoupení se zúčastnila i starostka obce Násedlovice – paní Vlasta Mokrá. Uživatelům se vystoupení dětí velmi líbilo.

AZ KVÍZ

Jelikož je pro naše uživatele velmi důležité trénování paměti, rozhodli jsme se dne 10.10.2018 ve společenském sále uspořádat vědomostní soutěž AZ kvíz. Uživatelé byli při příchodu rozděleni do dvou družstev – modré a zelené, a každé družstvo se snažilo odpovědět na otázky k danému písmenu. Boj to byl vcelku vyrovnaný, uživatelé se velmi snažili, přesto byl o chlup lepší zelený tým. Pro výherní družstvo byla nachystána sladká odměna, o kterou se podělili i s druhým týmem.

Univerzita třetího věku

Po roce byl v našem zařízení začátkem měsíce září opět zahájen program celoživotního vzdělávání pod názvem „ Trénování paměti a dalších kognitivních funkcích“ a to jeho druhá řada. Na prvním setkání lektoři seznámili všechny přítomné s programem kurzu. Další hodiny už probíhaly v užším kruhu přihlášených zájemců. Sešli jsme se celkem 5krát, kde nám v hodinách lektoři předali informace o mozku, paměti a poznávacích funkcích. Paměť si absolventi procvičili různě obtížnými úkoly, procvičili také pohybové dovednosti prstů na rukou a na závěr hodiny jsme si vždy všichni společně zazpívali.

Dne 24. října 2018 proběhlo slavnostní ukončení Univerzity třetího věku, které se konalo ve společenském sále našeho Centra. Deset absolventů kurzu obdrželo „Osvědčení“ z rukou Ing. Barbory Haškové, která je manažerkou pro koordinaci celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity v
Brně a naší paní ředitelky Mgr. Ladislavy Brančíkové. Slavnostní události se také zúčastnil zástupce města Kyjova Mgr. Filip Zdražil. Program byl zpříjemněn pěveckým vystoupením dvou děvčat z folklórního souboru Kyjovánek a pěveckým sborem našeho Centra.

Pro všechny absolventy to byla nová zkušenost a krásný zážitek.

Přátelské utkání ve hře pétanque

Dne 2. 10. 2018 se v zahradě našeho zařízení konalo přátelské utkání ve hře Pétanque. Tohoto turnaje se mimo našeho družstva zúčastnily i týmy z Centra s pečovatelskou službou v Kyjově, S-centrum Hodonín a tým z domova Horizont. Turnaj byl velmi vyrovnaný, všechny týmy se snažily házet pétanquové koule co nejblíž ke košonku, ale nakonec bylo rozhodnuto takto: 1. místo: S – centrum Hodonín; 2. místo: Centrum pro seniory Kyjov; 3. místo: Domov Horizont; 4. místo Centrum sociálních služeb Kyjov. Všichni účastníci si odnesly krásné ceny a nějakou pochutinu a samozřejmě první tři výherci i poháry, medaile a diplomy. Čekací pauzu na výsledky jsme si zpříjemnili společným zpívání, za doprovodu kytary. Nechybělo i lahodné občerstvení.

Taneční dopoledne

Každý měsíc pořádáme pro naše uživatele „Taneční dopoledne“. Na tuto akci se uživatelé velmi těší, jelikož si zde můžou nejen zatancovat, ale také zazpívat jim známé písničky. Nejraději mají dechovou hudbu, která je jim z mládí nejbližší.

Posezení u burčáku s cimbálem

Jelikož je období vinobraní, ke kterému neodmyslitelně patří i lahodný mok zvaný – burčák, rozhodli jsme se dne 18. 9. 2018 v našem zařízení uspořádat burčákové posezení, při kterém nám na cimbál hrál pan ing. Zdeněk Klobáska z Mutěnic. Uživatelé měli možnost si s ním společně zazpívat spoustu známých písniček a také poslouchat jim písně neznámé z různých regionů.

Posezení jim bylo zpříjemněno i občerstvením, kdy se podávaly tvarohové koláčky, škvarky, chléb se škvarkovou pomazánkou a samozřejmě již zmíněný lahodný mok – burčák. Uživatelé poté odcházeli s dobrou náladou a plni krásných dojmů.

Exkurze do výrobny čajů Sonnentor v Čejkovicích

Dne 29. 8. 2018 jsme se s našimi uživateli vydali na exkurzi do výrobny čajů do firmy „Sonnentor,“ která se nachází v Čejkovicích. Byli jsme překvapeni již při příjezdu krásným prostředím. Na začátku exkurze jsme shlédli video o založení a vývoji této firmy. Poté následovala prohlídka skladů a také výrobní linky. Celou dobu nás provázela sympatická slečna, která nám vše krásně vysvětlovala. Na konci exkurze jsme všichni dostali malý dáreček v podání balíčku s různými druhy čajů a jeden jsme ochutnali. Vůni bylinek, ze kterých se čaje vyráběly jsme na sobě všichni cítili ještě po příjezdu zpět do našeho centra.

Letní odpoledne s hudbou

Dne 8. 8. 2018 se v sále našeho zařízení konalo „Letní odpoledne s hudbou“. Pro naše uživatele jsme si připravili vystoupení, v podání pracovnic našeho centra, které vykouzlilo úsměv na tváři všem přítomným. Na plac se přiřítily jako berušky a na písničku „Beruško půjč mi jednu tečku“ předvedly své taneční vystoupení. Také taneček v podání našich uživatelek se zaměstnanci se všem velmi líbil. K tanci a poslechu nám zde hrál na klávesy pan Slováček, který má vždy připravený široký repertoár známých písniček, aby si je všichni mohly zazpívat. Také občerstvení v podání grilovaného masa, koláčků, zmrzliny a kávy přišlo všem vhod. Celou dobu se zde i tančilo, zapojili se všichni přítomní a dokonce i rodinní příslušníci, kteří přišli na návštěvu. Tento den si všichni moc užili a ani se některým nechtělo zpět na pokoj.

Výlet přístav Petrov

Jedno letní červencové dopoledne jsme se vydaly s některými uživatelkami podívat do přístavu v Petrově. Prošly jsme se po hrázi Baťova kanálu až ke komoře, kde zrovna proplouvaly lodě. Po krátké vycházce jsme si chvíli odpočinuly a pochutnaly na zmrzlině a kávě. Všem se nám líbilo příjemné prostředí a hezky strávené dopoledne.

Turnaj v Pétanque našeho zařízení

Jelikož nám počasí přálo, rozhodli jsme se uspořádat dne 26. 6. 2018 v zahradě našeho centra Pétanquový turnaj. Turnaje se zúčastnilo 6 družstev a naši senioři se s vervou pustili do hry. Výsledky byly celkem nerozhodné, ale přece jen nakonec zvítězili ti nejlepší. Turnaj si všichni moc užili.

ZŠ Vlkoš hledá talent

Jelikož se stále snažíme o udržení kontaktu našich uživatelů s dětmi, tak i letos jsme se za nimi vydali do Základní školy Vlkoš, kam nás pozvali na hudební a taneční soutěž “ZŠ Vlkoš hledá talent,” která se konala dne 15. 6. 2018. Naši uživatelé zasedli do řad mezi obecenstvo a jedna naše uživatelka obsadila místo v porotě, kde poté společně s ostatními porotci vybírala největší talenty této soutěže a udělovala jim body. Byla to velmi náročná úloha, protože vybrat mezi tolika šikovnými dětmi ty nejlepší je vždy velmi zodpovědné a náročné, protože všechny děti podávají krásné výkony. Po necelých dvou hodinách došlo konečně na vyhlášení vítězů. Dětem jsme přivezli ceny  z naší ergodílny a také nějakou sladkost. Naši uživatelé odjížděli spokojeně a plni dojmů, o kterých si potom ještě v autě povídali.

Mistříňanka

Dne 13.6.2018 se v zahradě našeho centra uskutečnil koncert dechové hudby Mistříňanka. Na tento den se naši uživatelé velice těšili, protože dechovou hudbu mají nejraději. Vše bylo krásně přichystáno a v hojném počtu 66 uživatel se dopravili na určené místo. Muzikanti i jejich zpěváci byli krásně ustrojeni. Překrásné kroje krásných děvčat – jejich zpěvaček obdivovali snad všichni přítomní. Dvě zpěvačky a dva zpěváci krásně zpívali jim známé písničky, které si naši uživatelé také zpívali. Po chvilce zde vystoupila i jejich řečnice, která trošku pobavila uživatele jejím průvodním slovem. Poté koncert ještě chvilku pokračoval, ale jelikož bylo celý den pod mrakem, tak došlo k tomu, co si nikdo nepřál. Začalo nám pršet. Chvilinku jsme čekali, jak se počasí bude dále vyvíjet, ale jelikož déšť neustával, tak jsme se museli odebrat všichni zpět do svých pokojů. I tak mají všichni krásný zážitek na tento den a budeme se těšit zase třeba jindy, pokud se zadaří.

IV . ročník jarního turnaje v pétanque

Dne 7.6.2018 se náš pétanqový tým složený ze 4 hráčů zúčastnil 7. ročníku petanquového turnaje v S-centru v Hodoníně, kde proběhlo přátelské utkání pod záštitou náměstka hejtmana Jihomoravského kraje Mgr. Jarka Šlapala, kterého se zúčastnilo 7 týmů. Po oficiálním zahájení a malém občerstvení začal souboj na hřišti. Počasí nám přálo a naši hráči se velmi snažili. Byl to boj velmi vyrovnaný, ve všech družstvech byli už ostřílení hráči. Po ukončení hry se všichni odebrali na oběd, kde si pochutnali na výborném obědě. Po malém oddychu bylo vyhlašování vítězů. A světe div se…naše družstvo ZVÍTĚZILOOOOO. Byli jsme napnutí až do poslední minuty, jelikož podle našich propočtů se nám to tak nejevilo. Naši uživatelé dostali diplom, medaili, velké dárkové balení samých dobrot a také dobré vínko. Domů jsme odjížděli s dobrou náladou a poté vítězství společně s paní ředitelkou oslavili.

Barevný týden

Jako každý rok, tak i letos jsme se rozhodly uskutečnit v našem zařízení „Barevný týden“ a to od 21. 5. 2018 až 25. 5. 2018. Jelikož většina našich uživatelů má plné skříně různobarevných kousků oblečení a různých barevných doplňků, byla by škoda je neprovětrat a neukázat. Úkolem bylo přijít každý den během týdne v určité barvě a také s doplňky té dané barvy. V pondělí to byla barva zelená, v úterý červená, ve středu modrá, ve čtvrtek oranžová a v pátek žlutá. Každý den jsme chodili po patrech a počítali, kolik barevných součástí má kdo na sobě.
V pátek poté proběhlo sečtení všech výsledků a nastalo vyhodnocení vítězů. Pro vítěze, kteří se umístili na prvních třech místech jsme měli nachystány diplomy, pro hlavní výherce z každého patra a oddělení také nějakou drobnou výhru. Myslím, že tato akce byla zdařilá. Uživatelé nakonec zjistili, kolik krásných kousků oblečení ve skříni mají a také to, že jim to společně s doplňky neskutečně slušelo. Byli jsme rádi, že se k této soutěži připojili i některé naše PSS, kterým tímto děkujeme a budeme se těšit opět na krásný barevný týden v příštím roce.

Mužský sbor z Archlebova

Již poněkolikáté nás svojí návštěvou dne 11.5.2018 poctil také mužský pěvecký sbor Archlebjáci, který vždy naše uživatele potěší svými krásnými hlasy a písničkami. Vedoucí tohoto sboru některé písničky skládá sám, tudíž jsou to písně neznámé, ale velice krásné. Zpěváci jsou vždy nastrojeni ve svých krásných krojích a jejich trojhlasy se linou po celém sále. Naši uživatelé se na setkání s nimi vždy velice těší a užívají si krásnou atmosféru.

Pálení čarodějnic

K podařeným akcím se tento měsíc zařadilo „ Pálení čarodějnic“ , které se konalo dne 27.4.2018 na zahradě našeho centra. Na tuto akci se všechny čarodějnice náležitě připravily a také vybavily. Nesměly chybět kostýmy, košťata a také různé pařátky a lektvar, který společně uvařily našim uživatelům. Čarodějnice za doprovodu hudby přiletěly na svých košťatech a zúčastnily se tak čarodějnického reje s tancem kolem svatojánského ohně. Jako hlavní chod se podávaly špekáčky, na kterých si všichni uživatelé moc pochutnali. Poté se nám zde představil také ženský pěvecký kyjovský sbor „Tragačnice“, který nám tady také předvedl pásma Kořenářky a Juliána krásná panna, která se všem velmi líbila a také jejich krásné zpěvy, kterými nás poté obdařily. Na závěr si připravily společné známé písničky, aby si i uživatelé mohli zazpívat. Po jejich vystoupení následovala ještě závěrečná tancovačka a někteří uživatelé si s čarodějnicemi ještě pořádně zařádily. Také upálení čarodějnice nesmělo chybět. Uživatelům se tato akce moc líbila.

Turnaj v Člověče, nezlob se

A opět je rok za námi a tak jsme se rozhodli uspořádat turnaj v „ Člověče nezlob se“. Tento rok se nám sešla čtyři družstva, každé obsadilo jeden stůl a u každého byla přísedící, která kontrolovala, jestli nám někdo z účastníků nešvindluje a pomáhala při organizaci hry. Tento turnaj se konal dne 18.4.2018 ve společenském sále našeho zařízení. Na konci tohoto turnaje byla vyhlášena 3 první místa. Každý výherce si odnesl nejen diplom, ale také drobnou cenu. Na soutěžících bylo vidět, že je hra bavila a dobře se pobavili a zasmáli.

Mezigenerační setkání ZŠ Bohuslavice

Dne 22. 3. 2018 s našimi uživateli přijeli děti ze ZŠ Bohuslavic, kteří společně s nimi vyráběli různé výrobky, které zde s našimi uživateli vyrábíme v dílně ručních prací. Tentokrát to bylo tvoření velikonoční a děti si krásné výrobky odvezly s sebou domů. Bylo krásné sledovat toto mezigenerační propojení, kdy si spolu i všichni povídali.

Násedlováček

V měsíci březnu k nám zavítal dětský folklorní soubor Násedlováček z Násedlovic. Přijeli k nám děti různých věkových skupin a představili nám pásma taneční z našich okolních regionů. Na závěr společně s námi přivítaly Jaro s vynášením Moreny. Uživatelům předaly jarní kytičky, za které byli moc rádi.

Fašaňk

Ke konci každé plesové a taneční sezóny se uskutečňují fašaňkové pochůzky. Tak tomu bylo i letos v našem zařízení. Někteří zaměstnanci se dne 13. 2. 2018 přestrojili za masky a vyrazili na obchůzku centrem. Se známou písničkou Pod šable, pod šable a dobrou náladou rozveselili nejednoho uživatele – včelka, Marfuša, hejkal, sestřička řádová i zdravotní, klaun, kočka, víla a pan Kučera jako švihák lázeňský… Pro nás maskované to byl krásně strávený čas a těšíme se za rok zas.

Motýlkovo-kravatový bál

Před postní dobou se u nás v zařízení uskutečnil „Motýlkovo-kravatový bál“. Ten připadl letos na den 8. 2. 2018 a uživatelé se na tento den moc těšili. V dílnách ručních prací jsme společně s uživateli připravili kravaty a motýlky, které jsme jim potom při vstupu do sálu rozdávali. Někteří uživatelé měli i vlastní kousek a mohl jim ho kde kdo závidět. Jako například pan Komárek, který oslnil krásným, velkým, puntíkovaným motýlkem. Na začátku bálu se představili uživatelky a zaměstnanci s tanečním vystoupením „Trnky brnky“, kdy ve svých krásných sukýnkách a halenkách vpluli na parket a rozesmáli nejednoho návštěvníka. V programu nám také zazpíval ženský pěvecký sbor našeho centra.
Poté jsme si krásně všichni zatancovali. K tanci a poslechu nám hrál, jako již každoročně pan muzikant ze Strážovic. Jeho písně rozezpívají vždy všechny zúčastněné. Nakonec přišla na řadu tombola, která na žádném plese nesmí chybět. Každý z uživatelů si odnesl malý balíček a taktéž i dobrou náladu.

Cimbálová muzika ZUŠ Kyjov

Našimi věrnými účinkujícími jsou děti ze Základní umělecké školy z Kyjova, které i letos přišly zahrát a zazpívat krásné písně našim uživatelům. Cimbál, housle, basa a flétny, to jsou základní nástroje každé cimbálové muziky. K tomu krásné hlasy zpěváků a zpěvaček a libé melodie pěkných písniček, které se zalíbením naši uživatelé poslouchají. Tak tomu bylo opět i 19. 1. 2018.

Tříkrálová sbírka

V našem centru je každoročním zvykem „Tříkrálová pochůzka“. Ta letos připadla na den 5. 1. 2018, kdy jsme společně se třemi našimi uživateli – Kašparem, Melicharem a Baltazarem vyšli po pokojích našeho centra. Zazpívali jsme známou koledu „My tři králové jdeme k vám“, která vždy všechny moc potěší.