Akce 2018

← zpět na AKCE

Tříkrálová sbírka
V našem centru je každoročním zvykem „Tříkrálová pochůzka“. Ta letos připadla na den 5. 1. 2018, kdy jsme společně se třemi našimi uživateli – Kašparem, Melicharem a Baltazarem vyšli po pokojích našeho centra. Zazpívali jsme známou koledu „My tři králové jdeme k vám“, která vždy všechny moc potěší.

Cimbálová muzika ZUŠ Kyjov
Našimi věrnými účinkujícími jsou děti ze Základní umělecké školy z Kyjova, které i letos přišly zahrát a zazpívat krásné písně našim uživatelům. Cimbál, housle, basa a flétny, to jsou základní nástroje každé cimbálové muziky. K tomu krásné hlasy zpěváků a zpěvaček a libé melodie pěkných písniček, které se zalíbením naši uživatelé poslouchají. Tak tomu bylo opět i 19. 1. 2018.

Motýlkovo-kravatový bál
Před postní dobou se u nás v zařízení uskutečnil „Motýlkovo-kravatový bál“. Ten připadl letos na den 8. 2. 2018 a uživatelé se na tento den moc těšili. V dílnách ručních prací jsme společně s uživateli připravili kravaty a motýlky, které jsme jim potom při vstupu do sálu rozdávali. Někteří uživatelé měli i vlastní kousek a mohl jim ho kde kdo závidět. Jako například pan Komárek, který oslnil krásným, velkým, puntíkovaným motýlkem. Na začátku bálu se představili uživatelky a zaměstnanci s tanečním vystoupením „Trnky brnky“, kdy ve svých krásných sukýnkách a halenkách vpluli na parket a rozesmáli nejednoho návštěvníka. V programu nám také zazpíval ženský pěvecký sbor našeho centra.
Poté jsme si krásně všichni zatancovali. K tanci a poslechu nám hrál, jako již každoročně pan muzikant ze Strážovic. Jeho písně rozezpívají vždy všechny zúčastněné. Nakonec přišla na řadu tombola, která na žádném plese nesmí chybět. Každý z uživatelů si odnesl malý balíček a taktéž i dobrou náladu.

Fašaňk
Ke konci každé plesové a taneční sezóny se uskutečňují fašaňkové pochůzky. Tak tomu bylo i letos v našem zařízení. Někteří zaměstnanci se dne 13. 2. 2018 přestrojili za masky a vyrazili na obchůzku centrem. Se známou písničkou Pod šable, pod šable a dobrou náladou rozveselili nejednoho uživatele – včelka, Marfuša, hejkal, sestřička řádová i zdravotní, klaun, kočka, víla a pan Kučera jako švihák lázeňský… Pro nás maskované to byl krásně strávený čas a těšíme se za rok zas.

Násedlováček
V měsíci březnu k nám zavítal dětský folklorní soubor Násedlováček z Násedlovic. Přijeli k nám děti různých věkových skupin a představili nám pásma taneční z našich okolních regionů. Na závěr společně s námi přivítaly Jaro s vynášením Moreny. Uživatelům předaly jarní kytičky, za které byli moc rádi.

Mezigenerační setkání ZŠ Bohuslavice
Dne 22. 3. 2018 s našimi uživateli přijeli děti ze ZŠ Bohuslavic, kteří společně s nimi vyráběli různé výrobky, které zde s našimi uživateli vyrábíme v dílně ručních prací. Tentokrát to bylo tvoření velikonoční a děti si krásné výrobky odvezly s sebou domů. Bylo krásné sledovat toto mezigenerační propojení, kdy si spolu i všichni povídali.
Turnaj v Člověče, nezlob se.
A opět je rok za námi a tak jsme se rozhodli uspořádat turnaj v „ Člověče nezlob se“. Tento rok se nám sešla čtyři družstva, každé obsadilo jeden stůl a u každého byla přísedící, která kontrolovala, jestli nám někdo z účastníků nešvindluje a pomáhala při organizaci hry. Tento turnaj se konal dne 18.4.2018 ve společenském sále našeho zařízení. Na konci tohoto turnaje byla vyhlášena 3 první místa. Každý výherce si odnesl nejen diplom, ale také drobnou cenu. Na soutěžících bylo vidět, že je hra bavila a dobře se pobavili a zasmáli.

Pálení čarodějnic
K podařeným akcím se tento měsíc zařadilo „ Pálení čarodějnic“ , které se konalo dne 27.4.2018 na zahradě našeho centra. Na tuto akci se všechny čarodějnice náležitě připravily a také vybavily. Nesměly chybět kostýmy, košťata a také různé pařátky a lektvar, který společně uvařily našim uživatelům. Čarodějnice za doprovodu hudby přiletěly na svých košťatech a zúčastnily se tak čarodějnického reje s tancem kolem svatojánského ohně. Jako hlavní chod se podávaly špekáčky, na kterých si všichni uživatelé moc pochutnali. Poté se nám zde představil také ženský pěvecký kyjovský sbor „Tragačnice“, který nám tady také předvedl pásma Kořenářky a Juliána krásná panna, která se všem velmi líbila a také jejich krásné zpěvy, kterými nás poté obdařily. Na závěr si připravily společné známé písničky, aby si i uživatelé mohli zazpívat. Po jejich vystoupení následovala ještě závěrečná tancovačka a někteří uživatelé si s čarodějnicemi ještě pořádně zařádily. Také upálení čarodějnice nesmělo chybět. Uživatelům se tato akce moc líbila.

Mužský sbor z Archlebova
Již poněkolikáté nás svojí návštěvou dne 11.5.2018 poctil také mužský pěvecký sbor Archlebjáci, který vždy naše uživatele potěší svými krásnými hlasy a písničkami. Vedoucí tohoto sboru některé písničky skládá sám, tudíž jsou to písně neznámé, ale velice krásné. Zpěváci jsou vždy nastrojeni ve svých krásných krojích a jejich trojhlasy se linou po celém sále. Naši uživatelé se na setkání s nimi vždy velice těší a užívají si krásnou atmosféru.

← zpět na AKCE