Akce 2021

Pastelky

„Pastelky“, to je seskupení nevidomých umělců, jež rozdává radost se svými pěveckými pásmy v doprovodu harmoniky. Černé kalhoty, barevné tričko a koštovačka na krku jsou pro ně typické. Zavítaly k nám 20. října, aby potěšily svým zpěvem naše seniory. Nejenom, že se všem rozzářili oči, ale také se téměř všichni přidali a společně si zazpívali. S notnou dávkou vděčnosti a pokory děkujeme za krásné vystoupení. Aby nezůstalo jen u slov díku, předali jsme účinkujícím finanční dar pro jejich sdružení a také výrobky z naší dílny. Už nyní jsme se s panem Švorbou, který toto seskupení vede a doprovází na harmoniku, dohodli, že toto setkání rozhodně nebylo poslední a příště si připravíme pro změnu koncert na přání.

Sportovní dopoledne se společností TEVA

Společnost TEVA vyrábí cenově dostupná kvalitní generická léčiva, originální a biofarmaceutické přípravky a aktivní účinné látky. Snaží se a usiluje o to, aby zkvalitnila život lidem po celém světě. My jsme měli tu čest přivítat tuto firmu u nás v Centru. Zaměstnanci společnosti TEVA si pro naše klienty připravili program na celé dopoledne. Povídali s nimi, ukázali nám prezentaci jejich společnosti a na závěr si všichni společně zacvičili. Pro všechny seniory si připravili zákusek a ani personál nebyl ochuzen o sladkou tečku na závěr. Uživatelé také dostali odměnu v podobě dárkového balíčku. Celé dopoledne se neslo v duchu příjemné a pozitivní nálady.

Kinokavárna

V dnešní kinokavárně jsme si pouštěli dva díly oblíbeného seriálu „Slovácko sa nesúdí“. Tento seriál je jak časovým zařazením, tak také místy, kde se natáčel velmi blízký našim uživatelům. Velmi dobře se zde dá navázat na reminiscenční terapii, protože vzpomínek na zabíjačky, pálení slivovice, uzení masa a spousty jiných vesnických zvyklostí, mají naši senioři vskutku velké zásoby. O veselé příhody z jejich mládí není nouze. Seriál je také velmi vtipný, takže je vždy patřičně veselo. A to, že se natáčel v našem okolí ve vesnicích Pavlov a Petrov, ve vinných sklepech Plže anebo v Hluku výjimečnost tohoto seriálu jen podtrhuje. No, a když si dáme dobrou kávu a domácí štrůdl, tak nám nic neschází.

Den krásy

Den krásy se u nás ujal a stává se pravidelnou akcí, na niž se seniorky, ale také my těšíme. My, pravidelně chodíme ke kadeřnici, na kosmetiku či manikúru a bereme to jako jakousi samozřejmost nebo zcela běžnou věc. Ale ten, pro něž už to tak samozřejmé není, mnohé ani nezná, to vnímá velmi pozorně a pozitivně. Výsledek je vždy výborný a porovnání před a po proměně udělá každé z uživatelek obrovskou radost.

Veletrh sociálních a návazných služeb

Po velkolepém Dni otevřených dveří jsme pokračovali v prezentaci Centra služeb pro seniory na Veletrhu sociálních a návazných služeb Kyjovska. Veletrh se konal 14. 9. před kyjovskou radnicí. Akce se účastnilo kolem 20 organizací, na které se lidé mohou obracet, dostanou-li se do tíživé životní situace. Kromě poskytovaných sociálních služeb (Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem a Odlehčovací služba) jsme hrdě prezentovali i výrobky, na jejichž tvorbě se z velké části podíleli naši uživatelé. Marmelády, bylinné mastičky a čaje, pohankové polštářky či pečený čaj sklidily velký obdiv!

Vystoupení dětského folklórního souboru Trnaveček

Oslavy významného šedesátého výročí pokračovaly i následující den 10. 9. dopoledne, kdy jsme připravili oslavu pro naše seniory. Dopolední posezení u burčáku a lahodných koláčcích skvěle doplňovalo vystoupení dětského folklórního souboru Trnaveček se svojí cimbálovou muzikou. Dvě pásma „Tráva“ a „Jablka“, jež si děti připravily, doplnila prezentací o historii zařízení paní Eva Vacenovská, Bc. Zavítali za námi také senioři z Hodonína, kteří nyní našli svůj azyl v domově Horizont. Všichni zúčastnění odcházeli spokojení a s úsměvem na tváři.

BOŽÍ MUKA

Na počátku měsíce září, byla v zahradě Centra nově instalována „Boží muka“. Autorem reliéfu obrazu sv. rodiny, je pan František Setínský. O základ takzvanou patku a sloup neboli dřík a v poslední řadě hlavici, což je malá stříška, v níž je reliéf umístěn, se postaral pan Radoslav Beer. Ten se rovněž postaral také o ošetření proti povětrnostním vlivům a o celkové umístění v zahradě. Při příležitosti „Dne otevřených dveří“ 9. 9. 2021 byla „Boží muka“ posvěcena panem děkanem Mgr. Františkem Mrázkem. V blízkosti této kompozice jsou instalovány také lavičky a tak si zde může každý, kdo bude mít zájem posedět, pomodlit se, anebo jen tak popřemýšlet.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Čtvrtek 9. 9. 2021 se nesl ve znamení oslav. Významné jubileum 60let od založení Domova důchodců jsme si připomenuli jak společně s pozvanými hosty z JMK, zástupci města Kyjova a dalšími organizacemi, tak také s širokou veřejností. Celou oslavu jsme pojali jak jinak, než ve slováckém duchu, protože se nacházíme přímo v centru moravského Slovácka, v Kyjově. Po celé budově byly vytvořeny krojová zákoutí s ukázkou dobových činností například s pálenicí, se zimním zákoutím s přípravou kysaného zelí nebo se „sekáčem“, který kosí obilí. Každý příchozí byl přivítán přípitkem ve formě domácí slivovice či griotky podávané sympatickými děvčaty v kroji. Všichni příchozí mohli také ochutnat domácí koláčky, burčák, pokrmy z místní kuchyně či navštívit košt vína, na němž se podíleli v hlavně zaměstnanci z vlastní produkce. Z doprovodného programu návštěvníky potěšil hned u vstupu flašinetář, cimbálová muzika Hudci, dětská cimbálová muzika z Milotic, mužský sbor Paniháj, anebo pan Lunga z Milotic s výstavou krojů, jež skýtala vskutku historické klenoty, mezi něž se řadila například kůtová plachta pocházející ze sklonku 18. století. Nedílnou součástí tohoto dne bylo žehnání obrazu Sv. rodiny tzv. Boží muka, v zahradě panem děkanem Mgr. Františkem Mrázkem. Celým dnem nás provázelo krásné počasí a díky tomu mohli naši uživatelé se svými rodinami, ale i hosté trávit čas v překrásné zahradě, na níž jsme patřičně pyšní. Nejenom krásný a slunný čas, ale také krásná atmosféra celého dne všechny naplňovala radostí a optimismem. Nutno podotknou, že pozitivní ohlasy se k nám nesou ze všech stran, což je pro nás patřičnou odměnou.

Turnaj v ruských kuželkách v Centru sociálních služeb v Kyjově

Přijali jsme pozvání a navštívili jsme seniory v Centru sociálních služeb v Kyjově. S tamními seniory jsme si zahráli ruské kuželky a „Člověče nezlob se!“. Bylo to samozřejmě soutěžní klání a my jsme se umístili na krásném třetím místě. Všichni zúčastnění si užili příjemné odpoledne. Navíc si každý ze soutěžících odnesl pozornost, jež všechny potěšila. Už teď víme, že naše návštěva jistě nebyla poslední a brzké době pozveme zase my uživatele z Centra sociálních služeb k nám.

Vystoupení skupiny Natael

Dne 17. 8. 2021 k nám do Centra zavítala velmi milá návštěva. Jednalo se o skupinu Natael, jež tvořili učitelé ze soukromé základní umělecké školy z Českých Budějovic. Přijeli zahrát našim seniorům jen tak pro radost. Jejich slogan „Hudba jako dar“ mluví za vše. Každého ze seniorů obdarovali nejenom hudebním zážitkem, ale také kávou a zákuskem, které si sami připravili. Pro nás všechny to bylo velmi příjemné překvapení. Děkujeme.

Den krásy

Každá žena se vždy ráda upraví a nalíčí. Je ráda za každou lichotku a ráda slyší, jak jí to sluší. Nezáleží na věku, vždy chceme být krásné. Proto jsme si pro seniorky u nás připravili „Den krásy“. Nešlo jen o to se učesat a nalíčit, ale hlavně o to společně si užít krásné odpoledne a ve výsledku se ještě všem líbit. Toto příjemné odpoledne si jistě brzy zopakujeme.

Taneční odpoledne

Taneční odpoledne jsme posunuli o pár dnů a tak se konalo až 2. 8. Sešli jsme se jako vždy ve společenském sále a nově jsme mezi námi přivítali také uživatele z Hodonína. Nejdříve jsme si společně zatancovali a poslechli si písničky na přání. Poté k nám zavítal pan starosta města Kyjova Mgr. František Lukl, MPA s místostarostou Danielem Čmelíkem a společně s paní ředitelkou všechny nové uživatele z S-Centra Hodonín přivítali. Společně si všichni připili domácí griotkou a každý byl obdarován malou pozorností z dílny ručních prací.
Nově jsme také do našich řad přivítali také část zaměstnanců z Hodonína, kteří budou novou posilou našeho týmu. Celé odpoledne panovala dobrá nálada, kterou na závěr završil dlouhý, srdečný potlesk a společná závěrečná píseň.

Výtvarné dopoledne s DDM Kyjov

V prázdninových dnech do našeho zařízení zavítaly děti z okolních vesnic a Kyjova, které absolvují příměstský výtvarný tábor na DDM v Kyjově. Za doprovodu vedoucích pracovnic přišly potěšit naše uživatele a společně s nimi tvořit z papíru. Vznikla tak překrásná díla dětí a seniorů, např. papírová slunečnice a tulipány. Děti se seniory skvěle doplňovaly a konečný výsledek stál vskutku za to. Proto byla na místě odměna jak pro děti tak i seniory. Budeme se těšit na další návštěvu.

Sportovní dopoledne s DDM Kyjov

Včera jsme měli opět tu krásnou příležitost, přivítat mezi námi děti z DDM Kyjov. V rámci sportovního příměstského tábora k nám zavítali děti ve věku 3-6 let. Společně s našimi uživateli jsme si připravili sportovní dopoledne. Děti si se seniory zahráli pétanque, ruské kuželky a mnoho jiných her. Na závěr na všechny čekalo příjemné posezení u táboráku, kde děti byly hlavními hrdiny dne a všechny náležitě bavily. Bylo velmi příjemné sledovat, jak v dětské společnosti naši uživatelé ožívají a jak si s dětmi rozumí. Dětem jsme na oplátku připravili sladkou odměnu. Děkujeme za příjemné dopoledne.

LETNÍ ODPOLEDNE

Den 24. 6. se zapíše do podvědomí každého z nás. My jsme začali velmi hezky. Právě na tento den jsme připravili „Letní odpoledne“. Zahájila jej paní ředitelka slavnostním přípitkem domácí griotkou. Následovalo vystoupení uživatelů a aktivizačních pracovnic s tematickým tancem boje dobra a zla. Podávalo se občerstvení – špekáčky, ořechové rohlíčky, pivo, víno, káva zkrátka co si kdo přál. K tanci i poslechu zahrál pan Fridrich ze Stavěšic. Byl to opravdu krásný den plný zážitků a pozitivní energie. Ovšem to, co následovalo ve večerních hodinách, nám doslova změnilo životy. Po večerním tornádu jsme ještě v noci připravovali zázemí pro postižené S-Centrum Hodonín. Následující den jsme okamžitě spustili sbírku pro tyto seniory. A od neděle se staráme o 15 seniorů z Hodonína. Velká vlna solidarity dolehla i k nám. Už ve středu přišel balík z Centra sociálních služeb Český Těšín. Tamní senioři ušili několik nádherných levandulových polštářků, které jsme ihned rozdali. Také jsme dostali darem nemalé zásoby hygienických pomůcek, od dětí ze školy v Moutnici jsme dostali voňavě perníčky, a z vybraných peněz dokupujeme seniorům, to, co jim tato pohroma vzala. Je vidět, že se obrovská vlna solidarity rozprostírá všude, kde je třeba.

MUŽSKÝ SBOR FLORIÁN

Ve čtvrtek 17. 6. k nám do Centra zavítal mužský sbor „Florián“ z Domanína. Vystoupili s pásmem o sečení trávy – otavy. Jak jsme se dozvěděli, tento sbor není jen o zpěvu. Členové se pravidelně účastní soutěží v sečení otavy např. v Buchlovicích. Teď už víme, že u sečení otavy nezáleží na rychlosti, ale na kvalitě provedeného „pokosu“. Také to, že celou soutěž doprovází tematické písně, jež právě u nás zazněly. A že byly krásné, vypovídá závěrečný potlesk a plno spokojených a usměvavých tváří.

TANEČNÍ DOPOLEDNE

Rovněž taneční dopoledne, které se konalo 9. 6., jsme měli poprvé společně ve Velkém sále Centra. Nedá se slovy dostatečně vyjádřit, jaká panovala atmosféra, jak si lidé užívali společnosti, jež jim byla tak dlouho odpírána. Začali jsme malou rozcvičkou, poté jsme provětrali taneční parket a na závěr jsme si zpívali na přání jednotlivých uživatelů. No a nechyběla ani malá svačinka v podobě domácích utopenců.

KINOKAVÁRNA

V pondělí 7. 6. jsme si po dlouhé době připravili kinokavárnu ve společenském sále, konečně všichni pospolu. Promítal se film pro pamětníky „ Kristián“ s Oldřichem Novým a Adinou Mandlovou v hlavních rolích. Právě oni patří mezi nejoblíbenější herce své doby a také doby mladistvých let našich uživatelů, kdy právě na tyto filmy chodili do kina se svými prvními láskami. Mnozí právě toto vzpomínali a posezení u kávy a krásného filmu si pochvalovali.

Tlačenka

V tomto měsíci přesně 19. 5. jsme si u nás v Centru společně s uživateli připravili tlačenku. Všichni uživatelé se rádi zapojili do našeho společného díla. Příprava domácí tlačenky byla pro všechny velkou výzvou. Bylo nutné nejdříve všechny potřebné suroviny uvařit. Takže od časného rána se na jednotlivých patrech v kuchyňkách vařila „zabíjačková polévka“. Odpoledne jsme se společně v dílně ručních prací pustili do díla. Panovala veselá nálada, plná vzpomínek spojených právě se zabíjačkou. Všechno maso se nakrájelo a potom už zbývalo jen dochutit a dát do zatuhnout do střev. Následující den jsme náš společný počin mohli ochutnat, jak jinak, než s octem a cibulí. Ohlasy byly jen pozitivní, což nám bylo náležitou odměnou.

Debatní kroužek na téma 1. máj

Debatní kroužek se již řadí mezi pravidelné aktivity u nás v Centru. Máme za sebou spoustu setkání a probrali jsme také notnou řadu témat. Poslední byla debata na téma 1. máj. Květen je krásný jarní měsíc, kdy je vše v plném květu a rozpuku. Ženy na 1. máje čekají na políbení pod rozkvetlou třešní, jiní mají zase 1. květen spojený s oslavami svátku práce a průvody, které byly za dob minulých běžné. Někdo vzpomněl, jak stavěli májky. Jiní zase, že dávali v květnu do oken bezové větvičky pro ochranu domu a pro mnohé je měsíc květen spojen s „májovými pobožnostmi“, na které chodili pravidelně a v kroji. Zkrátka debata je vždy velmi zajímavá. Příště nás čeká téma „podniková dovolená“ a tak se máme jistě na co těšit.

AZ KVÍZ

Trénování paměti je pro každého z nás velmi důležité. Udržujeme si ji tímto v pomyslné „kondici“. AZ kvíz je pro naše uživatele vždy dobrou zábavou, zakončený malou zaslouženou odměnou, která vždy potěší. Pro všechny zúčastněné je to výzva, přemýšlet, vzpomínat a ve výsledku si zasoutěžit. Reakce zúčastněných jsou překvapující, vtipné a mnohdy velmi dojemné, při posledním AZ kvízu všichni na závěr začali tleskat, jejich počin byl natolik upřímný, smáli se a užívali si každý okamžik….., co více si můžeme přát….

PÁLENÍ ČARODĚJNIC

Letošní pálení čarodějnic jsme pojali jinak, než v přešlých letech. Od časného rána až do pozdního odpoledne jsme měli v zahradě rozdělaný oheň, u kterého jsme po celý den opékali špekáčky. Abychom dodrželi hygienická opatření, tak jsme se postupně v průběhu dne potkávali u ohně s jednotlivými odděleními, abychom se vzájemně neshromažďovali. U ohně na všechny čekala čarodějnice, která vždy a všechny po svém „čarodějnickém“ přivítala, vždy připomenula, zvyky spojené s „filipojakubskou“ nocí. Společně jsme si poté zazpívali a mnohdy i zatancovali, opékali špekáčky a strávili příjemné chvíle v naší krásné a rozkvetlé zahradě. V průběhu dne za námi zavítali snad všichni ze zaměstnanců. Potěšili nás vlídným slovem, úsměvem, připojili se k písničce, zkrátka jsme všichni společně strávili příjemný slunný den, zavzpomínali jsme na to, jak naši uživatelé opékali místo špekáčků spíše brambory nebo jablíčka, jaké zpívali písničky a jak trávili volné chvíle.

Je libo griotku? Proč ne.

V našem Centru pro seniory v Kyjově, p.o. máme mimo jiné nádhernou velkou zahradu plnou okrasných i užitkových stromů, keřů a bylinkových záhonů. Vše pěstujeme s uživateli pro radost, potěchu oka a pochopitelně také pro následné zpracování, např. během aktivit v dílnách ručních prací.

V loňském roce se nám urodilo tolik višní, že jsme pomalu nevěděli, co s nimi. Připravili jsme z nich marmeládu, vařili čaj nebo je použili při pečení. Nakonec jsme také notnou část sklizně zamrazili, pro následné použití. Po čase přišel nápad vyrobit si domácí griotku. A proč ne, to jsme ještě nedělali. Pustili jsme se společně do díla a naložili hned několik litrů domácí griotky. Všemi našimi výrobky se velmi rádi prezentujeme a působíme jimi radost domácím i „přespolním“. Co je ale mnohem důležitější? Naši senioři tyto aktivity velmi dobře znají a vnímají. Většina z nich se i dříve starala o zahradu a zpracovávala plody, které jim poskytovala. Proto se touto činností přibližujeme v péči tak důležité reminiscenční terapii. A těch vzpomínek a příběhů, jež z úst uživatelů i personálu při aktivitách zazní, je nespočet. Ve výsledku jsou naše počiny pohlazením nejen chuťových pohárků, ale především ducha…, zkrátka jak známo, „ne všechny poklady jsou stříbrné a zlaté“.

Debatní kroužek

Tentokrát se debatní kroužek nesl v duchu školních let, vzpomínek na ně a na školní léta. K dispozici jsme měli stará vysvědčení a školní fotografie z počátku minulého století. Pro všechny to bylo zajímavé a přineslo to mnoho vzpomínek ode všech zúčastněných. Celá naše debata přinášela mnoho strastiplných a mnohdy humorných vzpomínek a také zážitků právě na roky strávené ve škole. To, jak škola fungovala dříve, a jak funguje teď, je nesrovnatelné. A je velmi zajímavé vyslechnout si příběhy spojené se školní docházkou, tak, jak probíhala za dob našich babiček.

Poslední aristokratka

Na zámku v Miloticích vznikl soubor knih „Poslední aristokratka“. Z rukou místního kastelána se nám přiblížil život šlechty žijící na zámku, jak v dobách dřívějších, tak přenášející se do doby dnešní. Humornou formou nám ukazuje život na zámku. My jsme měli tu možnost poslechnout si audioknihu „Poslední aristokratka“ a hlavně díky zapůjčeným fotoknihám z prostředí zámku, kde kniha vznikala, jsme nahlédli do centra dění celého příběhu. Také jsme zhlédli film, který byl podle předlohy natočen, a byl to opravdu humorný zážitek.

Připomenutí Karla IV.

Bylo to právě 7. dubna 1348, kdy český král a císař Svaté říše římské Karel IV. založil pražské vysoké učení – dnešní Univerzitu Karlovu. Na připomínku této události v České republice 7. duben slavíme coby Den vzdělanosti.

My jsme si v tento den, připomenuli Karla IV. jako panovníka, stavitele, bojovníka. Vzpomenuli jsme také jeho čtyři manželky a všechny potomky. Bylo až s podivem, jak byli někteří z našich uživatelů připraveni a sami se zapojovali a přispívali zajímavostmi. A také značná část uživatelů si velmi dobře vedla v kvízu právě o Karlu IV.. Celé dopoledne jsme završili promítáním muzikálu „Noc na Karlštejně“. No, a protože právě za doby Karla IV. se v Čechách začala pěstovat vinná réva, nemohla nám u sledování muzikálu sklenka dobrého vína chybět.

Ochutnávka tradičních i netradičních velikonočních pokrmů

Velikonoce jsou typické tradičními pokrmy, řadí se mezi ně mazanec, nádivka, beránek, jidáše a mnoho jiných. Velmi tradiční jsou různé pokrmy z vajec. Pro naše uživatele jsme připravili ochutnávku velikonočních pokrmů, které se dají podat také netradičně. U nás se sešlo od našeho personálu mnoho druhů různých velikonočních pokrmů. Od již tradičního beránka, přes špenátovou roládu až po různé pomazánky a vajíčkové aspiky. Mohli jsme tak zavzpomínat s našimi uživateli, jaké pokrmy právě oni připravovali, ale také jsme mohli nahlédnout do dnešních domácností a ochutnat, jakými jídly se Velikonoce oslavují dnes.

Velikonoční hrkání

Podle tradice je na Zelený čtvrtek, Velký pátek až do Bílé soboty zvonění zvonů, jejich takzvaný “odlet do Říma“ nahrazováno zvukem hrkaček a řehtaček, s nimiž se chodí po vsi ráno, v poledne a večer. Tuto tradici si pravidelně připomínáme také u nás v Centru. Celou budovou se na Zelený čtvrtek ve dvanáct a v patnáct hodin rozezněl zvuk řehtaček. Velikonoční hrkání neznačí pouze nahrazení kostelních zvonů. Lidé věřili, že hrkání vyžene z jejich domovů vše zlé. A protože naše hrkače doprovázeli po celém zařízení jen úsměvy a radost z jejich počinu, věříme také, že úsměv na rtech nám zůstane po celý zbytek roku a vše zlé bude zažehnáno.

Křížová cesta, Pašije

Velikonoční svátky značí příchod jara, sluneční paprsky nás vybízejí k pobytu v přírodě a nabíjejí nás po dlouhé zimě energií. Velikonoční výzdoba je veselá a dokáže každému vykouzlit úsměv na rtech. Pro věřící jsou ale Velikonoce největšími křesťanskými svátky v roce. Mezi našimi uživateli je značná část věřících, proto jsme si nemohli ponechat křesťanskou podobu těchto svátků jen tak bez povšimnutí. Nejdříve jsme si připomenuli křížovou cestu, konala se ve venkovních zahradách a celé odpoledne nás doprovázelo krásné slunečné počasí. Následovalo předčítání pašijí, což je příběh Ježíše od jeho příjezdu do Jeruzaléma až po jeho ukřižování.

Oslavy narozenin

Takto slavíme narozeniny našich uživatelů.

Když máme narozeniny, obvykle nám přijdou popřát naši blízcí či přátelé. V době zpřísněných hygienických restrikcí a zákazu návštěv naši uživatelé tuto možnost nemají. Aby nebyli až tak ochuzeni, připravujeme pravidelně posezení s jubilanty. Mezi gratulanty se pravidelně řadí paní ředitelka Brančíková, a také ostatní personál a uživatelé. Vždy jsou to příjemně prožité chvíle.

Fašaňková pochůzka

Dne 16. 2. 2021 se u nás v Centru uskutečnil “Fašaňkový průvod”.

Letošní fašaňkový průvod čítal na deset masek. Trpaslíci, indiáni, řezníci a mnozí další rozveselili uživatele svou návštěvou. Celé dopoledne, kdy průvod procházel napříč celým zařízením, se neslo v duchu veselých písní, hlaholu a smíchu. K fašaňku neodmyslitelně patří „Boží milosti“, ty se tak, jako každý rok, v naší kuchyni náležitě povedly a byla to příjemná sladká tečka na závěr.

Debatní kroužek

19. 1. 2021 proběhl první debatní kroužek na téma zakládání zemědělských družstev. V menší skupině uživatel na dané téma vzpomíná, diskutuje a debatuje.

Založit „Debatní kroužek“, bylo velkou výzvou ze strany uživatelů. Mnozí z nich mají v paměti spoustu vzpomínek, zážitků a dovedností a často trpí tím, že je nemají komu předat, s kým se o své zážitky podělit. Povídáme si společně vždy na předem dané téma. Prvním bylo „zakládání družstev“, bylo až s podivem, kolik mají naši senioři na toto téma vzpomínek. Debata to byla opravdu zajímavá. Se souhlasem všech, jsme také pořídili zvukový záznam, jež máme k dispozici. A určitě se máme do budoucna na co těšit. Dalšími tématy jsou „sokolské slety“, školní docházka a pěstování vinné révy.

Tříkrálové koledování

6. 1. 2021 V našem zařízení proběhla Tříkrálová pochůzka.

Svátek a historii „Tří králů“ si u nás v Centru připomínáme každoročně. V tento den se celým zařízením, všemi pokoji a společnými prostory rozléhá koleda „ My tři králové jdeme k Vám,…“

Každý se těší, až právě za ním králové přijdou, aby ho potěšili nejenom koledou, ale hlavně, aby vinšovali štěstí a zdraví do dalšího roku.