Aktualita 1

UPOZORNĚNÍ

Od 1. září 2020 jsou v našem zařízení  ZAKÁZÁNY NÁVŠTĚVY. 

Toto rozhodnutí platí do odvolání.

Na základě usnesení Vlády ČR ze dne 8. 10. 2020 jsou povoleny výjimky u:

  • uživatelů s omezenou svéprávností
  • uživatelů, kde to vyžaduje jejich psychický stav či sociální situace
  • uživatelů v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění

Výjimku z důvodu psychického stavu a sociální situace posuzuje s klientem sociální pracovník ve spolupráci s vedoucí Úseku zdravotní péče, případně praktickou lékařkou.

Výjimku potvrzuje ředitelka Centra služeb pro seniory Kyjov, p. o.

Informace k návštěvám

Současně platí zákaz vycházení pro uživatele mimo areál zařízení (výjimkou jsou návštěvy k lékaři, k soudu, apod.).

Nabízíme také možnost svého příbuzného vidět prostřednictví tabletu
(přes facebook, whatsapp), které po dohodě Vám umožní důvěrník vašeho blízkého.