Aktualita 1

Plánované aktivity v měsíci lednu 2020

6. 1. 2020 v 9:30 hod. – Tříkrálová pochůzka

8. 1. 2020 v 9:30 hod. – Kinokavárna

9. 1. 2020 v 15:00 hod. – Hudební vystoupení “Kyjovánek”

14. 1. 2020 v 9:30 hod. – Taneční dopoledne

22. 1. 2020 ve 14:00 hod. – Cukrárna