Aktuality

Plánované aktivity v měsíci lednu 2019

7. 1. 2019 v 9:30 hod. – Tříkrálová pochůzka

16. 1. 2019 v 9:30 hod. – Canisterapie

16. 1. 2019 v 13:30 hod. – Kinokavárna

24. 1. 2019 v 16:00 hod. – Vystoupení mužského sboru “Něčičáci”

30. 1. 2019 v 9:30 hod. – Taneční terapie

Besedy s rodinami

Proběhnou ve dnech:

16. 1. 2019;
18. 2. 2019;
20. 3. 2019;
17. 4. 2019;
15. 5. 2019

vždy od 15:00 hod. do 16:00 hod. v jídelně 1. patra NB (oranžová).

Při těchto besedách můžete s pověřenými zaměstnanci prodiskutovat problematiku, která vás zajímá.

(péče, zdravotní stav, spolupráce se zařízením apod.).

Těšíme se na Vás!


UPOZORNĚNÍ

Z důvodu nemoci sociální pracovnice se se sociální problematikou obracejte na ředitelku zařízení.

Děkujeme za pochopení