Aktuality

UPOZORNĚNÍ

Od 1. září 2020 jsou v našem zařízení  ZAKÁZÁNY NÁVŠTĚVY. 

Toto rozhodnutí platí do odvolání.

Na základě usnesení Vlády ČR ze dne 8. 10. 2020 jsou povoleny výjimky u:

  • uživatelů s omezenou svéprávností
  • uživatelů, kde to vyžaduje jejich psychický stav či sociální situace
  • uživatelů v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění

Výjimku z důvodu psychického stavu a sociální situace posuzuje s klientem sociální pracovník ve spolupráci s vedoucí Úseku zdravotní péče, případně praktickou lékařkou.

Výjimku potvrzuje ředitelka Centra služeb pro seniory Kyjov, p. o.

Informace k návštěvám

Současně platí zákaz vycházení pro uživatele mimo areál zařízení (výjimkou jsou návštěvy k lékaři, k soudu, apod.).

Nabízíme také možnost svého příbuzného vidět prostřednictví tabletu
(přes facebook, whatsapp), které po dohodě Vám umožní důvěrník vašeho blízkého. 

 

Děkujeme dárcům za ušité roušky, věcné a finanční dary, které darovali do našeho Centra a tím nám pomohli v nelehké situaci.
Moc si toho vážíme.

Oznámení sociálního úseku:

  • Doporučujeme předchozí telefonické dohodnutí termínu a času schůzky se sociálními pracovnicemi. Na tel. 518 699 541; 518 699 514.
  • Prodloužený kontaktní den na Úseku sociální práce každou středu do 16:30 hod. 

Informace:

„V organizaci jsou k dispozici materiály od České alzheimerovské společnosti pro pečující o lidi s demencí nebo je také naleznete na stránkách – http://www.alzheimer.cz/