Aktuality

Plánované aktivity v měsíci lednu 2020

6. 1. 2020 v 9:30 hod. – Tříkrálová pochůzka

8. 1. 2020 v 9:30 hod. – Kinokavárna

9. 1. 2020 v 15:00 hod. – Hudební vystoupení “Kyjovánek”

14. 1. 2020 v 9:30 hod. – Taneční dopoledne

22. 1. 2020 ve 14:00 hod. – Cukrárna

 

Besedy s rodinami

Proběhnou ve dnech:
22. 1. 2020;
19. 2. 2020;
18. 3. 2020;
22. 4. 2020;
20. 5. 2020;
17. 6. 2020;
23. 9. 2020;
21. 10. 2020;
18. 11. 2020;
16. 12. 2020;

vždy od 15:00 hod. do 16:00 hod. v kanceláři Vedoucí úseku sociální práce.

Při těchto besedách můžete s pověřenými zaměstnanci prodiskutovat problematiku, která vás zajímá.

(péče, zdravotní stav, spolupráce se zařízením apod.)

Těšíme se na Vás!

 

Oznámení sociálního úseku:

  • Doporučujeme předchozí telefonické dohodnutí termínu a času schůzky se sociálními pracovnicemi. Na tel. 518 699 541; 518 699 514.
  • Prodloužený kontaktní den na Úseku sociální práce každou středu do 16:30 hod. 

Informace:

„V organizaci jsou k dispozici materiály od České alzheimerovské společnosti pro pečující o lidi s demencí nebo je také naleznete na stránkách – http://www.alzheimer.cz/