Aktuality

Plánované aktivity v měsíci záři 2019

4. 9. 2019 ve 13:30 hod. – Kinokavárna

11. 9. 2019 v 9:30 hod. – Taneční dopoledne

20. 9. 2019 v 9:30 hod. – AZ – kvíz

25. 9. 2019 v 9:30 hod. – Canisterapie

25. 9. 2019 ve 14:00 hod. – Cukrárna

 

 

 

Besedy s rodinami

Proběhnou ve dnech:
16. 9. 2019;
14. 10. 2019;
18. 11. 2019;
16. 12. 2019;

vždy od 15:00 hod. do 16:00 hod. v kanceláři Vedoucí úseku sociální práce.

Při těchto besedách můžete s pověřenými zaměstnanci prodiskutovat problematiku, která vás zajímá.

(péče, zdravotní stav, spolupráce se zařízením apod.)

Těšíme se na Vás!

Prodloužený kontaktní den na Úseku sociální práce každé pondělí do 17:00 hod.