Aktuality

INFORMACE PRO NÁVŠTĚVY

 

Besedy s rodinami

Proběhnou ve dnech:
23. 9. 2020;
21. 10. 2020;
18. 11. 2020;
16. 12. 2020;

vždy od 15:00 hod. do 16:00 hod. v kanceláři Vedoucí úseku sociální práce.

Při těchto besedách můžete s pověřenými zaměstnanci prodiskutovat problematiku, která vás zajímá.

(péče, zdravotní stav, spolupráce se zařízením apod.)

Těšíme se na Vás!

Plánované aktivity v měsíci červenci 2020:

8. 7. 2020 ve 14:00 hod.   – Kinokavárna

15. 7. 2020 ve 14:30 hod.   – Vystoupení seniorů z Vracova

22. 7. 2020 ve 14:00 hod.   – Cukrárna

29. 7. 2020   ve 14:00 hod. – Kinokavárna

Děkujeme dárcům za ušité roušky, věcné a finanční dary, které darovali do našeho Centra a tím nám pomohli v nelehké situaci.
Moc si toho vážíme.

Oznámení sociálního úseku:

  • Doporučujeme předchozí telefonické dohodnutí termínu a času schůzky se sociálními pracovnicemi. Na tel. 518 699 541; 518 699 514.
  • Prodloužený kontaktní den na Úseku sociální práce každou středu do 16:30 hod. 

Informace:

„V organizaci jsou k dispozici materiály od České alzheimerovské společnosti pro pečující o lidi s demencí nebo je také naleznete na stránkách – http://www.alzheimer.cz/