Dobrovolnictví, brigády a stáže

Dobrovolníci

V našem zařízení probíhá spolupráce s dobrovolníkydobrovolnického centra KROK v Kyjově. Rovněž spolupracujeme v této oblasti i s Městským úřadem Kyjov v rámci projektu Dobrovolnictví ve veřejné správě. Všichni docházející dobrovolníci věnují svůj čas a úsilí našim uživatelům bez nároku na finanční odměnu. Odměnou je nefalšované uznání a vděk, vlastní pocit z užitečné činnosti, poznávání sebe sama. Taková spolupráce je přínosem pro obě strany, obohacuje vřelé vztahy a lidské hodnoty.

Jak se stát dobrovolníkem

Zájemce o dobrovolnickou činnost se registruje v dobrovolnickém centru Krok v Kyjově a poté si domluví schůzku s pověřeným pracovníkem Centra služeb pro seniory Kyjov, kontakt viz níže, a společně domluví konkrétní spolupráci.

Kdo se může stát dobrovolníkem

Dobrovolníky mohou být lidé nejrůznějšího věku, vzdělání či zálib. Mohou to být studenti starší 15 let, ale také rodinní příslušníci našich uživatelů, či lidé z blízkého okolí nebo lidé, kteří o dobrovolnickou činnost v našem zařízení mají zájem a dokáží se této oblasti věnovat opravdově a upřímně.

Náplň práce dobrovolníků

  • individuální práce s jedním uživatelem v roli společníka
  • pomoc na kulturních akcích zařízení
  • pomoc při pravidelných volnočasových aktivitách
  • pomoc při naplňování duchovních potřeb uživatelů
  • procházky s uživateli
  • předčítání knih, denního tisku
  • povídání
  • hraní společenských her

Pověřený pracovník

Vedoucí obslužné péče a aktivizace, Jana Presová, DiS.
Telefon: 518 699 518
E-mail: obsluznapece@centrumproseniorykyjov.cz

Chcete se stát dobrovolníkem, potřebujete více informací?

Naleznete je např. stránkách Komunitního centra KROK: http://www.oskrok.cz/

Brigády a stáže

V našem zařízení umožňujeme praxe studentům různých škol, např. střední zdravotní škola, střední odborné učiliště, studenti VŠ a VOŠ. Praxe umožňujeme zdarma. Praxi je možné si domluvit na telefonních číslech:

727 852 053 – Jana Kusáková, vedoucí úseku zdravotní péče
518 699 518 – Jana Presová, DiS., vedoucí úseku obslužné péče a aktivizace