Informace při přijetí – DPS

← zpět na DOMOV PRO SENIORY

Informace při přijetí:

  • v případě volné kapacity Vás zkontaktujeme a dohodneme s Vámi podmínky přijetí včetně termínu přijetí
  • sociální pracovnice si s Vámi domluví schůzku přímo v zařízení, případně budete-li souhlasit, navštíví Vás v domácnosti
  • při setkání budou dohodnuty všechny podrobnosti poskytování služby, které budou uvedeny ve “Smlouvě o poskytování sociálních služeb” včetně rozsahu odebíraných služeb
  • pokud proběhne informační schůzka v zařízení, můžete se podívat na pokoj, na kterém budete po přijetí bydlet
  • v den nástupu do centra je s Vámi podepsána “Smlouva o poskytování sociální služby”, se kterou jste již blíže seznámen/a

Doporučený soupis věcí ke stažení

mobilní uživatel
imobilní, ležící uživatel

← zpět na DOMOV PRO SENIORY