Informace při počátku poskytování OS

← zpět na ODLEHČOVACÍ SLUŽBA

  • Asi týden až čtrnáct dnů před počátkem poskytování odlehčovací služby Vás zkontaktujeme a dohodneme konkrétní podobu odlehčovací služby s pečovaným.
  • Při setkání budou dohodnuty všechny podrobnosti poskytování služby, a dohodnut návrh “Smlouvy o poskytování sociální služby”.
  • Pokud budete chtít, můžete naše zařízení navštívit předem (po telefonické domluvě) a podívat se na pokoj a prostory, kde bude pečovaný při odlehčovací službě bydlet.
  • V den příchodu do centra je s pečovaným podepsána “Smlouva o poskytování sociální služby”, na základě které mu bude odlehčovací služba poskytovaná.

Doporučený soupis věcí ke stažení

Co si vzít s sebou

← zpět na ODLEHČOVACÍ SLUŽBA