Kontakty

Základní informace

Zřizovatel: Jihomoravský kraj
Forma: 469 37 099
Statutární zástupce: ředitel
Adresa: Strážovská 1095/1 Kyjov 697 01
ID datové schránky: aihkg44

Jak nás kontaktovat

Telefon recepce (spojovatelka)  Tel.: 518 699 511
E-mail centrum@centrumproseniorykyjov.cz

Úsek zdravotní péče

Doporučená doba pro telefonické dotazování:

14 – 15 hod

Službu konající sestra DS tel.: 518 699 542
(základní informace o zdravotním stavu uživatelů DS)  
Službu konající sestra DZR mob.: 606 058 911
(základní informace o zdravotním stavu uživatelů DZR)  
Ordinace tel.: 518 699 542

Úsek přímé obslužné péče

Doporučená doba pro telefonické dotazování:

14 – 15 hod

Pracovna – II. NP stálá služba (24 hodin) tel.: 518 699 510
(žluté patro, pokoje 2.01 – 2.14)  
Pracovna – III. NP stálá služba (24 hodin) tel.: 518 699 540
(zelené patro, pokoje 3.01 – 3.16)  
Pracovna – I. NP stálá služba (24 hodin) tel.: 518 699 544
(oranžové patro, pokoje 1.02 – 1.12)  
Pracovna – II. NP stálá služba (24 hodin) tel.: 518 699 545
(žluté patro, pokoje 2.15 – 2.23)  
Pracovna – III. NP stálá služba (24 hodin) tel.: 518 699 546
(zelené patro, pokoje 3.17 – 3.25)  
Pracovna – IV. NP – fyzioterapeut tel.: 518 699 547
(modré patro, pokoje 4.01 – 4.06)  

Úsek sociální práce

Doporučená doba pro telefonické dotazování:

9 – 11 hod a 13 – 15 hod

Vedoucí úseku sociální práce Mgr. Věra Lungová  tel.: 518 699 514
(Odlehčovací služba) e-mail: socialni2@centrumproseniorykyjov.cz
Sociální pracovnice Mgr. Hana Hasalová  tel.: 518 699 541
(Trvalý pobyt) e-mail: socialni@centrumproseniorykyjov.cz
Sociální pracovnice Lucie Polcrová, DiS tel.: 518 699 541
(Platby) e-mail: socialni3@centrumproseniorykyjov.cz

Ředitelka

Ředitelka - Mgr. Ladislava Brančíková
PhDr. Ladislava Brančíková tel.: 518 699 513; mob.:727 965 875
  e-mail: reditel@centrumproseniorykyjov.cz
Vedoucí ekonomického úseku Hana Chytilová tel.: 518 699 512
  e-mail: ekonom@centrumproseniorykyjov.cz
Vedoucí úseku zdravotní péče Jana Kusáková tel.: 518 699 542;  mob.: 727 852 053
(brigády, stáže a praxe) e-mail: zdravotnipece@centrumproseniorykyjov.cz
Vedoucí úseku obslužné péče a aktivizace Jana Presová, DiS. tel.: 518 699 518;  mob.: 607 208 756
(brigády, stáže a praxe) e-mail: obsluznapece@centrumproseniorykyjov.cz
Koordinátorka sociálních služeb Hana Forgách tel.: 518 699 543;  mob.: 607 210 274
  e-mail: koordinatorka@centrumproseniorykyjov.cz
Vedoucí stravovacího úseku Bc. Lucie Benedíková tel.: 518 699 519; mob.: 607 219 307
  e-mail: stravovani@centrumproseniorykyjov.cz
Základní výchovná nepedagogická činnost Markéta Loukotová tel.: 518 699 548, mob.: 736 278 106
  e-mail: vychovapraci@centrumproseniorykyjov.cz
Mzdová účetní Hana Mildeová tel.: 518 699 516
  e-mail: mzdy@centrumproseniorykyjov.cz
Všeobecná účetní Ing. Květoslava Hlaváčová
tel.: 518 699 549
  e-mail: ucetni@centrumproseniorykyjov.cz
Vedoucí provozního úseku Jan Macháček tel.: 518 699 515; mob.: 721 115 971
  e-mail: technik@centrumproseniorykyjov.cz
Skladnice potravin Simona Blahynková tel.: 518 699 517
  e-mail: zasobovani@centrumproseniorykyjov.cz
Skladnice všeobecného materiálu Jana Žůrková tel.: 518 699 519
  e-mail: sklad@centrumproseniorykyjov.cz