Plánované aktivity v měsíci Lednu 2019

7. 1. 2019 v 9:30 hod. – Tříkrálová pochůzka;

16. 1. 2019 v 9:30 hod. – Canisterapie;

16. 1. 2019 v 13:30 hod. – Kinokavárna;

24. 1. 2019 v 16:00 hod. – Vystoupení mužského sboru “Něčičáci”;

30. 1. 2019 v 9:30 hod. – Taneční terapie;