Plánované aktivity v měsíci Prosinci 2018

3. 12. 2018 v 13:30 hod. – Kinokavárna;
5. 12. 2018 v 9:30 hod. – Mikulášská pochůzka;
7. 12. 2018 ve 14:00 hod. – Cimbálová muzika ZUŠ Kyjov;
10. 12. 2018 ve 13:30 hod. – Kinokavárna;
12. 12. 2018 v 9:30 hod. – Canisterapie;
13. 12. 2018 v 16:00 hod. – Mužský sbor Archlebov;
19. 12. 2018 v 9:30 hod. – Vánoční besídka;
20. 12. 2018 v 9:30 hod. – Hudební vystoupení ZŠ Komenského Kyjov