Informace pro zájemce o odlehčovací službu

Odlehčovací služba krátkodobě zastupuje členy rodiny v péči o seniora a umožňuje pečujícím nezbytný odpočinek a vyřízení osobních záležitostí.

Odlehčovací služba je určena osobám, které:

  • dosáhly věku 65 let,
  • potřebují v důsledku svého věku, zdravotního stavu, onemocnění Alzheimerovou nebo jinou formou demence pravidelnou pomoc při zajišťování svých potřeb,
  • a o které je jinak pečováno v jejich přirozeném prostředí.

Předpokladem je, že chtějí využívat tuto službu.

Jak odlehčovací službu sjednat

  • osobně v kanceláři sociálních pracovnic Centra služeb pro seniory Kyjov, p.o.
  • telefonicky na tel. č. 518 699 514 (Mgr. Věra Lungová)

Po předchozí domluvě si můžete zařízení prohlédnout osobně. V Úvodu našich webových stránek je také možná virtuální prohlídka Centra služeb pro seniory Kyjov, p.o.

Rezervaci termínu sjednává zpravidla pečující osoba. Doporučujeme provést rezervaci s dostatečným předstihem (6 – 12 měsíců). Kapacita je 5 lůžek (2 jednolůžkové pokoje a jeden trojlůžkový). V případě, že je požadovaný termín odlehčovací služby volný, lze jej krátkodobě rezervovat, ale závazný je až po doručení Žádosti o poskytnutí sociální služby (formulář žádosti je ke stažení níže). Jestliže jste již Odlehčovací službu v našem zařízení v minulosti využili, další žádost podávat nemusíte.

Pokud je vámi požadovaný termín obsazen, máte možnost stát se náhradníky a v případě, že se termín uvolní, budete neprodleně kontaktováni.

Vyplněnou žádost lze doručit osobně, poštou či e-mailem.

Sociální šetření

Sociální pracovnice si před dohodnutým termínem pobytu na Odlehčovací službě domlouvá s pečující osobou a pečovaným termín sociálního šetření (zpravidla 14 dní před nástupem). Místo sociálního šetření – aktuální místo pobytu žadatele.

Sociální šetření je informativní pro obě strany a slouží jako podklad pro nastavení rozsahu a průběhu služby (individuálního plánu péče). Velmi důležitá je přítomnost pečujícího či jiné blízké osoby, která může poskytnout relevantní informace o individuálních potřebách pečovaného, jeho zvyklostech a dosavadním průběhu péče. Naším cílem je pak na tento zavedený režim navázat.

Sociální pracovnice dále zjišťuje, zda neexistují důvody, kvůli kterým by mohlo být poskytnutí služby zamítnuto. Např. v případě, že:

  • zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
  • osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci, nebo
  • chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití.

Budoucí uživatel služby je povinen doložit před zahájením poskytování služby vyjádření všeobecného praktického lékaře o aktuálním zdravotním stavu (dle § 91 odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách).

K prostudování jsou předána Pravidla pobytu, která obsahují detailně stanovené podmínky poskytování služeb a všechna práva a povinnosti uživatele našich služeb (ke stažení v sekci Pravidla pobytu). Předán je také doporučený soupis věcí, které bude uživatel v zařízení potřebovat (ke stažení níže) a vzor Smlouvy o poskytování sociální služby. Oblečení doporučujeme doručit do zařízení alespoň 2 pracovní dny předem, aby mohlo být označeno (malý štítek s příjmením uživatele na zahalených částech oděvu), s cílem předejít záměně s oblečením jiných uživatelů.

Délka pobytu na odlehčovací službě

Délka pobytu se odvíjí od konkrétních potřeb pečujících a pečovaných a také aktuálních volných termínů. Ze zkušeností doporučujeme využít Odlehčovací službu alespoň na 1 měsíc (minimálně 14 dní), kdy si pečovaný na změnu a prostředí postupně zvykne a pečující má dostatečný prostor pro odpočinek a zařízení svých záležitostí.

Maximální doba poskytování odlehčovacích služeb je zpravidla tři měsíce po sobě jdoucích.

Podrobnosti k nástupu na Odlehčovací službu naleznete v části Informace při přijetí.

Ke stažení: