Pro zájemce o službu OS

← zpět na ODLEHČOVACÍ SLUŽBA

Informace pro zájemce o službu:

    Odlehčovací služba je určena zejména pro zajištění osobních záležitostí či oddech pečujících osob, kteří jinak pečuji o seniory nebo seniory s demencí nebo Alzheimerovou chorobou v jejich přirozeném prostředí (doma).

    Sociální službu pak poskytujeme pro pečované v rozsahu služeb uvedených v části Služby odlehčovací služby s ohledem na konkrétní potřeby pečovaného. (Jde zejména o pomoc s hygienou, oblékáním, podáváním jídla apod.) Neposkytujeme tuto službu osobám, kdy lze péči zajistit pomocí terénních sociálních služeb či jinými zdroji (blízcí, sousedé apod.).

     Odlehčovací službu lze dohodnout v našem zařízení u sociální pracovnice na telefonním čísle 518 699 541.

    V případě, že jako pečující osoba víte, kdy budete odlehčovací službu pro Vašeho pečovaného potřebovat, kontaktujte Vy nebo pečovaný sociální pracovnici. Po dohodě s ní obratem zašlete Žádost o poskytnutí sociálních služeb. Po doručení žádosti sociální pracovnice provede u pečované osoby sociální šetření, nejlépe v místě, kde je mu poskytovaná péče. Poté se s Vámi a pečovaným spojí a Vámi zvolený termín, v případě volné kapacity, potvrdí. Také se s Vámi a pečovaným dohodne na dalším postupu.

    Doby poskytování odlehčovací služby jsou domlouvány dle konkrétních potřeb pečujících a pečovaných. Odlehčovací službu doporučujeme využít na minimálně 14 dnů, kdy si ze zkušeností pečovaný na změnu a prostředí zvykne a pečující má tak prostor pro zařízení svých záležitostí a oddech.

      Maximální doba poskytování odlehčovací služby je zpravidla dva měsíce, pro delší poskytování služby je vhodnější pobytová služba domov pro seniory nebo domov se zvláštním režimem.

      Pro odlehčovací službu jsou vyhrazeny tři pokoje, a to dva jednolůžkové a jeden třílůžkový s vlastní koupelnou.

Ke stažení

Informace o zpracování údajů žadatele
Žádost o poskytnutí sociálních služeb

← zpět na ODLEHČOVACÍ SLUŽBA