Služby domova se zvláštním režimem

vše při zachování přirozené vztahové sítě, respektování práv a lidské důstojnosti každého uživatele.

Centrum služeb pro seniory Kyjov, p.o. nabízí podporu a zjišťuje individuální potřeby osob v rozsahu Regionální karty Jihomoravského kraje. Následně poskytuje poradenství a odpovídající podporu doplňující přirozené zdroje a veřejné služby v rozsahu, který vyplynul ze zjišťování potřeb.