Poskytované služby OS

Služby jsou uživatelům poskytovány dle jejich individuálních potřeb, schopností a možností na základě individuálního plánování služby (plánu péče) a aktuální situace s důrazem na podporu maximálně možné soběstačnosti a samostatnosti uživatele.

Centrum služeb pro seniory Kyjov, p.o. nabízí podporu a zjišťuje individuální potřeby osob v rozsahu Regionální karty Jihomoravského kraje. Následně poskytuje poradenství a odpovídající podporu doplňující přirozené zdroje a veřejné služby v rozsahu, který vyplynul ze zjišťování potřeb.