Sponzoři

logo alternativa

Poděkování

logo alternativa

Děkujeme paní senátorce Anně Hubáčkové, jež 4.5.2021 navštívila naše zařízení, aby osobně předala uživatelům respirátory, které mají kdykoliv dle vlastního uvážení k dispozici pro případné vycházky, návštěvy lékařů apod.

Krátké setkání bylo pro obě strany velmi příjemnou záležitostí, uživatelé paní senátorce poděkovali mimo jiné také formou drobné pozornosti, balíčku složeného z různých vlastních výrobků.

Děkujeme anonymním „holkám z Uhřic“, které nám upekly a osobně předaly vynikající velikonoční mazance pro uživatele i personál.

Děkujeme dárcům za ušité roušky, věcné a finanční dary, které darovali do našeho Centra a tím nám pomohli v nelehké situaci. Moc si toho vážíme.

SPONZOŘI 2020

FINANČNÍ DARY

VĚCNÉ DARY

PŘÍZNIVCI A PODPOROVATELÉ 2020

ŠITÉ ROUŠKY:

pan starosta Václav Tvrdý s dobrovolníky z Lovčic; paní starostka Ing. Lubomíra Vařechová s dobrovolníky z Žeravin; paní Jana Nedvědová; paní Anna Svobodová; Mužský sbor Bukovany; slečna Kristýna Cejthamrová; paní Markéta Loukotová; paní Mgr. Věra Lungová; paní Lucie Polcrová; paní Lenka Střížová; pan starosta Ing. Josef Uhlík s dobrovolníky z Ratiškovic; manželé Martonovy; paní Jarmila Ligasová; občané obce Svatobořice-Mistřín – pan starosta Ing. Miroslav Veselý; paní Lenka Střechová; paní Miroslava Mrkůsová; paní Ivana Snopková; paní Markéta Sedláčková; paní Markéta Šikutová; paní Darina Krejčí; paní Bartoňová; paní Kovářová; Svatební agentura Romance – paní Jana Kuchařová; Autopark Kyjov – pan Radek Běhounek; anonymní dobrovolníci z Kyjova; Město Kyjov; Základní škola a mateřská škola Žeravice;