Úhrada za služby – OS

Úhrada za odlehčovací službu se vždy skládá z úhrady za poskytnutou péči, stravu a ubytování.

Úhrada za péči se počítá sečtením skutečně strávených časů při poskytování úkonů péče u uživatele, časy se sčítají po minutách. 

Cena za péči je pak 130 Kč/hod. (t.j. zaokrouhleně 2,17 Kč/min) Úhradu za péči lze hradit z příspěvku na péči uživatele.

Úhrada za stravu a ubytování se počítá sečtením částek za ubytování a odebranou stravu za den poskytované péče (viz tabulka níže) krát počet dní pobytu.

Úhradu za ubytování a stravu nelze hradit z příspěvku na péči uživatele, uživatel hradí ze svého příjmu (zpravidla důchodu).

Strava:

  Suroviny/stravovací norma – v Kč Režie – v Kč Celkem – v Kč za den Celkem – v Kč za měsíce
snídaně 18,- 11,- 29,- 870,-
přesnídávka 9,- 3,- 12,- 360,-
oběd 40,- 27,- 67,- 2 010,-
svačina 11,- 3,- 14,- 420,-
večeře 24,- 17,- 41,- 1 230,-
II. večeře 6,- 1,- 7,- 210,-
Celkem 108,- 62,- 170,- 5 100,-

Ubytování:

typ pokoje Cena v Kč za den Celkem měsíčně v Kč
jednolůžkový pokoj v nové budově 200,- 6 000,-
třílůžkový pokoj v nové budově s vlastním sociálním zařízením 190,- 5 700,-