Veřejné zakázky a volná pracovní místa

← zpět na DOKUMENTY

Veřejné zakázky

Průběh přístavby

V červnu roku 2012 jsme zahájili stavbu s názvem „Centrum služeb pro seniory Kyjov – rozšíření“. Stavba s celkovým nákladem téměř 95 mil. Kč přinesla zhruba zdvojnásobení obestavěného prostoru našeho objektu v bezprostřední návaznosti na dosavadní budovu a navýšila se naše kapacita z původních 71 uživatelů na 131. Stavba byla financována ze tří zdrojů. Především z Regionálního operačního programu Jihovýchod, prioritní osa Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel, oblast podpory Veřejné služby regionálního významu, dále z investiční dotace zřizovatele zajišťované formou úvěru od Evropské investiční banky a také z investičního fondu naší příspěvkové organizace.

Přístavba byla stavebně dokončena 6. 9. 2013. Kapacita přístavby je 60 lůžek a vzniklo 28 nových pracovních míst.

Tisková zpráva zde.

Naše veřejné zakázky v rámci přístavby:

https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_22.html

Billboard

 

Volná pracovní místa

V případě dotazů můžete kontaktovat personalistku:

Mzdová účetní a Personalistka
Hana Mildeová
tel.: 518 699 516
e-mail: mzdy@centrumproseniorykyjov.cz

Ke stažení

Souhlas se zpracováním osobních údajů uchazeče o zaměstnání

← zpět na DOKUMENTY