Veřejný závazek – DPS

← zpět na DOMOV PRO SENIORY

Poslání domova pro seniory

je umožnit seniorům prožít důstojné stáří, které vzhledem ke svému zdravotnímu stavu a ztrátě soběstačnosti nemohou prožít ve svém domácím prostředí. Poskytujeme takovou podporu a pomoc, která v maximální možné míře směřuje k zachování, popřípadě rozvíjení jejich vlastních schopností a udržování kontaktu s okolím a rodinnými příslušníky.

Pro koho je služba určena:

Služby v Domově pro seniory jsou určeny seniorům, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu, přednostně ze spádového území města Kyjova a okolních obcí (Kyjovsko, Ždánicko a Bzenecko), příp. senioři mající k městu Kyjovu a okolí prokazatelné vazby, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, nemoci, zdravotního postižení a nejsou schopni žít ve svém domácím prostředí za podpory terénních sociálních služeb, rodiny, či blízkých osob.

Cíle služby:

  • udržení co největší míry soběstačnosti uživatelů
  • respektování individuality uživatelů
  • zachování sociálních kontaktů, podpora společenského života

Zásady poskytování služby:

  • Zachování důstojnosti a práv uživatele – respektování důstojnosti každého jedince a zajištění ochrany jeho práv
  • Individuální přístup – přizpůsobení se individuálním potřebám uživatele
  • Uplatnění vlastní vůle uživatele – respektování svobodného rozhodnutí
  • Flexibilita – přizpůsobení služby potřebám uživatele

Časová dostupnost: nepřetržitý provoz

Kapacita: 69 lůžek

Regionální působnost: spádové území města Kyjova a okolních obcí (Kyjovsko, Ždánicko a Bzenecko)

← zpět na DOMOV PRO SENIORY