Veřejný závazek – DZR

Poslání domova se zvláštním režimem

Pro koho je služba určena

  • poskytování služeb sociální péče osobám, které se v důsledku Alzheimerovy nebo jiné formy demence octly v nepříznivé sociální situaci a potřebují pravidelnou pomoc při zajišťování svých potřeb s cílem zachovat a rozvíjet svou soběstačnost, společenské návyky a dovednosti.
  • osobám starším 55 let trpícím Alzheimerovou nebo jinou formou demence, které mají sníženou soběstačnost, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc při zajišťování svých potřeb a nejsou schopny žít ve svém přirozeném prostředí za podpory jiných typů sociálních služeb, rodiny či blízkých osob.

Cíle služby

Zásady poskytování služby

  • práce s uživateli dle jejich dřívějších zvyklostí
  • podpora soběstačnosti uživatelů, která přispívá ke kvalitě jejich života
  • zajištění bezpečného a klidného prostředí
  • zachování důstojnosti a práv uživatele – respektování důstojnosti každého jedince a zajištění ochrany jeho práv
  • individuální přístup – přizpůsobení se individuálním potřebám uživatele
  • uplatnění vlastní vůle uživatele – respektování svobodného rozhodnutí
  • flexibilita – přizpůsobení služby potřebám uživatele

Časová dostupnost: nepřetržitý provoz

Kapacita: 57 lůžek

Regionální působnost: Jihomoravský kraj