Veřejný závazek – DZR

← zpět na DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

Poslání domova se zvláštním režimem

Posláním je poskytování služeb sociální péče osobám, které se v důsledku Alzheimerovy choroby nebo onemocnění demencí ocitly v nepříznivé sociální situaci a potřebují pravidelnou pomoc při zajišťování svých potřeb s cílem zachovat a rozvíjet svou soběstačnost, společenské návyky a dovednosti.

Pro koho je služba určena

Služby v Domově se zvláštním režimem jsou určeny seniorům, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu, přednostně ze spádového území města Kyjova a okolních obcí (Kyjovsko, Ždánicko a Bzenecko), příp. senioři mající k městu Kyjovu a okolí prokazatelné vazby, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu demence nebo Alzheimerovy choroby a nejsou schopni žít ve svém domácím prostředí za podpory terénních sociálních služeb, rodiny, či blízkých osob.

Cíle služby

  • práce s uživateli dle jejich dřívějších zvyklostí
  • podpora soběstačnosti uživatelů, která přispívá ke kvalitě jejich života
  • zajištění bezpečného a klidného prostředí

Zásady poskytování služby

  • Zachování důstojnosti a práv uživatele – respektování důstojnosti každého jedince a zajištění ochrany jeho práv
  • Individuální přístup – přizpůsobení se individuálním potřebám uživatele
  • Uplatnění vlastní vůle uživatele – respektování svobodného rozhodnutí
  • Flexibilita – přizpůsobení služby potřebám uživatele

Časová dostupnost: nepřetržitý provoz

Kapacita: 57 lůžek

Regionální působnost: spádové území města Kyjova a okolních obcí (Kyjovsko, Ždánicko a Bzenecko)

← zpět na DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM