Veřejný závazek – OS

← zpět na ODLEHČOVACÍ SLUŽBA

Poslání odlehčovací služby

je zajistit potřebnou péči seniorům se sníženou soběstačností v důsledku zdravotního stavu nebo onemocnění demencí nebo Alzheimerovou chorobou, o které je jinak pečováno v domácím prostředí. Snahou služby je umožnit pečujícím osobám nezbytný odpočinek nebo jim pomoci v situacích, kdy nemohou péči ze závažných důvodů zajistit.

Pro koho je služba určena:

Odlehčovací služba je určena seniorům a seniorům s demencí nebo Alzheimerovou chorobou, kteří mají sníženou soběstačnost a pečují o ně rodinní příslušníci v jejich přirozeném prostředí.

Cíle služby:

  • umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek
  • udržení co největší míry soběstačnosti uživatelů
  • respektování individuality uživatelů
  • zachování sociálních kontaktů, podpora společenského života

Zásady poskytování služby:

  • Zachování důstojnosti a práv uživatele – respektování důstojnosti každého jedince a zajištění ochrany jeho práv
  • Individuální přístup – přizpůsobení se individuálním potřebám uživatele
  • Uplatnění vlastní vůle uživatele – respektování svobodného rozhodnutí
  • Flexibilita – přizpůsobení služby potřebám uživatele

Časová dostupnost: nepřetržitý provoz

Kapacita: 5 lůžek

Regionální působnost: Jihomoravský kraj

← zpět na ODLEHČOVACÍ SLUŽBA