Vize a cíle

Naše představy do budoucna

logo alternativa

Zrušení vícelůžkových pokojů, které jsou nahrazeny jedno a dvoulůžkovými pokoji, které umožňují individuální podporu dle skutečných potřeb uživatelů. Sociální služby odráží potřeby veřejnosti a jsou poskytovány v Domově pro seniory, Domově se zvláštním režimem a prostřednictvím Odlehčovací služby. Celé zařízení je vnímáno pozitivně i dalšími subjekty svého okolí.

Dlouhodobé cíle centra

  • Kvalita úrovně poskytovaných služeb je hodnocena a měřena. Termín provádění: průběžně
  • Probíhají aktivity s celospolečenským a místním dopadem. Termín provádění: trvale
  • Jsou vytvářeny příležitosti k dostupnosti dalších služeb a zveřejňování veřejného závazku. Termín provádění: trvale
  • Zaměstnanci centra se profesně rozvíjí. Termín provádění: trvale
  • Pracovní proces je zefektivňován. Termín provádění: trvale

Krátkodobé cíle centra na rok 2021

  • Získání certifikátu “PRACOVIŠTĚ PALIATIVNÍ PÉČE” – zodpovídá: vedoucí úseku obslužné péče a aktivizace
  • Proškolení min. 30 zaměstnanců v první pomoci – zodpovídá: vedoucí úseku zdravotní péče
  • Obhajoba certifikátu „VÁŽKA“ – zodpovídá: vedoucí úseku obslužné péče a aktivizace

Materiálně - technické cíle

  • Pořízení myčky podložních mís – zodpovídá: vedoucí provozního úseku
  • Zakoupení a instalace posezení/lavičky ke vzpomínkovému kameni – zodpovídá: vedoucí provozního úseku

Vyhodnocení krátkodobých cílů za rok 2020

Cíl je splněn.
Vzpomínkový kámen byl instalován do prostor zahrady během podzimních měsíců včetně gravírovaného nápisu.
Cíl je splněn.
Zakoupení a vysázení rostlin do prostor zahrady Centra služeb pro seniory Kyjov, p. o.
Cíl je splněn.
Terapeutická místnost prošla kompletní rekonstrukcí včetně výmalby a koupí nového vybavení, které přispělo k zútulnění těchto prostor a zvýšení komfortu uživatelů. Vybavení bylo rozšířeno také o 2 polohovací křesla, 2 terapeutické panenky, vibrační terapeutickou kočku, kompenzační polštáře.
Cíl je splněn.
Lůžka byla zakoupena v první polovině roku 2020.
Cíl je splněn.
Lůžka zakoupena v průběhu roku 2020.
Cíl je splněn.
Noční stolky byly zakoupeny na konci roku 2020.

V Kyjově dne 5. 1. 2021

Mgr. Ladislava Brančíková – ředitelka