Vize a cíle

← zpět na DOKUMENTY

Naše představy do budoucna

Zrušení vícelůžkových pokojů, které jsou nahrazeny jedno a dvoulůžkovými pokoji, které umožňují individuální podporu dle skutečných potřeb uživatelů. Sociální služby odráží potřeby veřejnosti a jsou poskytovány v Domově pro seniory, Domově se zvláštním režimem a prostřednictvím Odlehčovací služby. Celé zařízení je vnímáno pozitivně i dalšími subjekty svého okolí.

Dlouhodobé cíle centra

 • Kvalita úrovně poskytovaných služeb je hodnocena a měřena. Termín provádění: průběžně, měření v roce 2020
 • Podmínky bydlení umožňují větší soukromí uživatelů (jedno a dvoulůžkové pokoje) a je k dispozici sociální zařízení společné nejvýše pro 2 pokoje. Termín dokončení: rok 2020
 • Probíhají aktivity s celospolečenským a místním dopadem. Termín provádění: trvale
 • Jsou vytvářeny příležitosti k dostupnosti dalších služeb a zveřejňování veřejného závazku. Termín provádění: trvale
 • Zaměstnanci centra se profesně rozvíjí. Termín provádění: trvale
 • Pracovní proces je zefektivňován. Termín provádění: trvale

Krátkodobé cíle centra na rok 2019

 • Obhajoba certifikátu “Vážka” – zodpovídá : vedoucí Úseku obslužné péče a aktivizace
 • Proškolení 10 pracovnic v konceptu Bazální stimulace – navazující kurz – zodpovídá: vedoucí úseku obslužné péče a aktivizace
 • Proškolení 5 pracovnic ve Snoezelenu – zodpovídá: vedoucí úseku obslužné péče a aktivizace
 • Vytvoření bylinkové zahrádky v zahradě Centra – zodpovídá: vedoucí úseku obslužné péče a aktivizace
 • Zlepšení komunikace s rodinami zavedením prodlouženého kontaktního dne na Úseku sociální práce do 17:00 hodin
  – zodpovídá: vedoucí Úseku sociální práce
 • Zakoupení dvou ošetřovatelských lůžek s laterálním náklonem – zodpovídá: vedoucí provozního úseku
 • Implementace programu IS Cygnus II – zodpovídá: vedoucí provozního úseku

Vyhodnocení krátkodobých cílů za rok 2018

Cíl: Ve spolupráci s Masarykovou univerzitou vzdělávání 10 uživatelů formou „Univerzity třetího věku“ na téma: „Trénink paměti a dalších kognitivních funkcí II.“

Cíl je naplněn.

Vzdělávání prostřednictvím Masarykovy univerzity bylo zajištěno pro 10 uživatelů. Setkávání probíhalo v termínech od 5. 9. 2018 do 24. 10. 2018. Setkávání bylo zakončeno slavnostním předáním osvědčení o absolvování Univerzity třetího věku.


Cíl: Aktivní spolupráce se 4 dobrovolníky z centra Krok Kyjov,z.ú. – Dobrovolnické centrum.

Cíl je naplněn.

Během roku docházelo pravidelně 5 dobrovolníků za jednotlivými uživateli nebo do skupiny uživatelů. Dále pak docházela do Centra skupina 4 dobrovolníků, která se věnovala uživatelům na pořádaných společenských a kulturních akcích.


Cíl: Uskutečňování Besed s rodinami – minimálně 7x.

Cíl je naplněn.

Během roku bylo uspořádáno 10 Besed s rodinami, které navštěvovali příbuzní s všestrannými dotazy, podněty či rozhovorem nebo poděkováním.


Cíl: Proškolení 8 pracovnic v konceptu Bazální stimulace.

Cíl je naplněn.

Certifikát získalo 20 pracovnic přímé péče. Kurz proběhl ve dnech 21 – 22. 6. 2018.


Cíl: Získání certifikátu „Pracoviště bazální stimulace“.

Cíl je naplněn.

Certifikát byl získán dne 19. 10. 2018 za účasti pracovníků přímé péče z domova pro seniory a domova se zvláštním režimem.


Cíl: Využití biografie v praxi formou „proměny“ 5x.

Cíl je naplněn.

Celkem 7 uživatelek se zúčastnilo „proměny“, kde byly využity prvky biografie jednotlivých uživatelů.


Cíl: Zakoupení kompenzační pomůcky –zvedacího zařízení – zodpovídá: vedoucí provozního úseku

Cíl: je naplněn

V rámci DNS JMK bylo zakoupeno zvedací zařízení a dáno do užívání v měsíci červenci 2018.


 

V Kyjově dne 15.1.2019

Mgr. Ladislava Brančíková – ředitelka

 

 

← zpět na DOKUMENTY