Vize a cíle

← zpět na DOKUMENTY

Naše představy do budoucna

Zrušení vícelůžkových pokojů, které jsou nahrazeny jedno a dvoulůžkovými pokoji, které umožňují individuální podporu dle skutečných potřeb uživatelů. Sociální služby odráží potřeby veřejnosti a jsou poskytovány v Domově pro seniory a prostřednictvím odlehčovací služby. Celé zařízení je vnímáno pozitivně i dalšími subjekty svého okolí.

Dlouhodobé cíle centra

 • Kvalita úrovně poskytovaných služeb je hodnocena a měřena. Termín provádění: průběžně, měření v roce 2020
 • Podmínky bydlení umožňují větší soukromí uživatelů (jedno a dvoulůžkové pokoje) a je k dispozici sociální zařízení společné nejvýše pro 2 pokoje. Termín dokončení: rok 2020
 • Probíhají aktivity s celospolečenským a místním dopadem. Termín provádění: trvale
 • Jsou vytvářeny příležitosti k dostupnosti dalších služeb a zveřejňování veřejného závazku. Termín provádění: trvale
 • Zaměstnanci centra se profesně rozvíjí. Termín provádění: trvale
 • Pracovní proces je zefektivňován. Termín provádění: trvale

Krátkodobé cíle centra na rok 2018

 • ve spolupráci s Masarykovou univerzitou vzdělávání 10 uživatel formou „Univerzity třetího věku“ na téma: „Trénink paměti a dalších kognitivních funkcí II.“ – zodpovídá: vedoucí úseku obslužné péče a aktivizace
 • aktivní spolupráce se 4 dobrovolníky z centra Krok Kyjov, z. ú. – Dobrovolnické centrum – zodpovídá: vedoucí úseku obslužné péče a aktivizace
 • uskutečňování „Besed s rodinami“ minimálně 7x – zodpovídá: vedoucí úseku obslužné péče a aktivizace
 • proškolení 8 pracovnic v konceptu Bazální stimulace – zodpovídá: vedoucí úseku obslužné péče a aktivizace
 • získání certifikátu „Pracoviště bazální stimulace“ – zodpovídá: vedoucí úseku obslužné péče a aktivizace
 • využití biografie v praxi formou „proměny“ 5x – zodpovídá: vedoucí úseku obslužné péče a aktivizace
 • zakoupení kompenzační pomůcky –zvedacího zařízení – zodpovídá: vedoucí provozního úseku

Vyhodnocení krátkodobých cílů za rok 2017

Cíl: Pro min. 12 uživatelů bude zajištěna pravidelná skupinová a pro min. 4 uživatele individuální canisterapie. Termín realizace: po celý rok 2017, zodpovídá: vedoucí úseku obslužné péče a aktivizace.

Cíl je naplněn.

Skupinová i individuální terapie probíhala dle plánu. Účastnilo se 12 uživatelů ve skupině každý měsíc a pro 4 uživatele byla připravena každý měsíc individuální terapie.


Cíl: Snoezelen terapie bude prováděna 6x za měsíc pro min. 5 uživatelů. Termín realizace: po celý rok 2017, zodpovídá: vedoucí úseku obslužné péče a aktivizace.

Cíl je naplněn.

Snoezelen terapie probíhala průběžně během celého roku a také dle přání a potřeb uživatelů. Byla provedena celkem 103x.


Cíl: Min. čtyřikrát ročně zajistíme mezigenerační setkávání pro uživatele. Termín realizace: v průběhu roku 2017, zodpovídá: vedoucí úseku obslužné péče a aktivizace.

Cíl je naplněn.

Mezigenerační setkávání s pestrým výběrem témat probíhalo během celého roku, konalo se celkem 20x. Účastnili se ho děti ze škol okolních obcí a kyjovské ZŠ.


Cíl: Min. 5 uživatelů se zúčastní 4 pétanquových utkání. Termín realizace: druhá polovina roku 2017, zodpovídá: vedoucí úseku obslužné péče a aktivizace.

Cíl je naplněn.

Uživatelé reprezentovali svoje zařízení v turnaji Morava Cup 2017 a byli účastni i přátelského zápolení s družstvy z Hodonína a Kyjova. Celkem proběhla 4 utkání v petangue.


Cíl: Pro min. 10 uživatelů zajistíme ve spolupráci s Masarykovou univerzitou vzdělávací formou Univerzity třetího věku. Termín realizace: průběh roku 2017, zodpovídá: vedoucí úseku obslužné péče a aktivizace.

Cíl je naplněn.

Vzdělávání prostřednictvím Masarykovy univerzity bylo zajištěno pro 15 uživatelů tentokrát na téma: „Trénink paměti a dalších kognitivních funkcí“. Vzdělávání proběhlo v termínu od 21. 9. do 30. 11., kdy se konalo slavnostní ukončení s předáním osvědčení o absolvování Univerzity třetího věku.


Cíl: Bude proškolena min. 1 pracovnice na snoezelen terapii. Termín realizace: během roku 2017, zodpovídá: vedoucí úseku obslužné péče a aktivizace.

Cíl je naplněn.

28. 11. se 1 pracovnice Centra služeb pro seniory zúčastnila akreditovaného kurzu „Jednotka snoezelen“.


Cíl: Obhájíme certifikát Vážka. Termín realizace: druhá polovina roku 2017, zodpovídá: vedoucí obslužné péče a aktivizace a koordinátorka sociálních služeb.

Cíl je naplněn.

Dne 13. 12. proběhl v zařízení re-audit, při kterém byl obhájen certifikát Vážka s navýšeným bodovým ohodnocením ve srovnání s rokem 2015.


Cíl: Bude obhájen certifikát nutriční péče. Termín realizace: v průběhu roku 2017, zodpovídá: vedoucí úseku stravovacího.

Cíl je nesplněn.


Cíl: Pořídíme průmyslový sušič prádla. Termín realizace: v průběhu roku 2017, zodpovídá: vedoucí provozního úseku.

Cíl je naplněn.

Průmyslový sušič prádla pořízen v měsíci lednu. Zprovoznění a předání do užívání zaměstnancům prádelny proběhlo do konce téhož měsíce.


Cíl: Pořídíme průmyslovou myčku na nádobí. Termín realizace: v průběhu roku 2017, zodpovídá: vedoucí provozního úseku.

Cíl je naplněn.

Realizace včetně pořízení a instalace proběhla v měsíci září 2017.


Cíl: Pořídíme server (sdílení, ukládání, záloha dat organizace). Termín realizace: v průběhu roku 2017, zodpovídá vedoucí provozního úseku.

Cíl je naplněn.

Server byl zakoupen v prosinci 2017 a tentýž měsíc byl dán i do užívání.


V Kyjově dne 10.1.2018

Mgr. Ladislava Brančíková – ředitelka

← zpět na DOKUMENTY