Veřejný závazek – OS

Poslání odlehčovací služby

Pro koho je služba určená

  • poskytování služeb sociální péče osobám, které se v důsledku svého zdravotního stavu nebo onemocnění Alzheimerovou nebo jinou formou demence octly v nepříznivé sociální situaci, které potřebují pravidelnou pomoc při zajišťování svých potřeb s cílem zachovat a rozvíjet svou soběstačnost, společenské návyky a dovednosti, a o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí.
  • osobám starším 65 let, které v důsledku svého věku, zdravotního stavu, onemocnění Alzheimerovou nebo jinou formou demence potřebují pravidelnou pomoc při zajišťování svých potřeb, a o které je jinak pečováno v jejich přirozeném prostředí.

Cíle služby

Zásady poskytování služby

  • umožnit pečujícím nezbytný odpočinek a pomoci jim v situacích, kdy ze závažných důvodů nemohou péči zajistit
  • udržení co největší míry soběstačnosti uživatelů
  • respektování individuality uživatelů
  • zachování sociálních kontaktů, podpora společenského života
  • zachování důstojnosti a práv uživatele – respektování důstojnosti každého jedince a zajištění ochrany jeho práv
  • individuální přístup – přizpůsobení se individuálním potřebám uživatele
  • uplatnění vlastní vůle uživatele – respektování svobodného rozhodnutí
  • flexibilita – přizpůsobení služby potřebám uživatele

Časová dostupnost: nepřetržitý provoz

Kapacita: 5 lůžek

Regionální působnost: Jihomoravský kraj