Plánované akce na květen

  • 6. 5. Posezení v cukrárně, od 13:30 v sále
  • 7. 5. Beseda u knihy, od 9:30 v dílně ručních prací
  • 15. 5. Tvořivé dílny s dětmi z DDM Kyjov, od 15:00 v sále
  • 22. 5. Vystoupení dětského souboru Hovoranský potůček, od 16:00 v sále
  • 29. 5. Letní odpoledne s vystoupením seniorů z Hodonína, od 14:00 hod v zahradě Centra

 

(V průběhu konaných akcí budou pořizovány fotografické/video záznamy. Pro více informací kontaktujte správce osobních údajů Centra služeb pro seniory Kyjov p. o.)

×