Prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti

Centrum služeb pro seniory Kyjov, příspěvková organizace se zavazuje k zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetové stránky centrumproseniorykyjov.cz.

Stav souladu

Tyto internetové stránky jsou částečně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů, z důvodu nesouladu nebo výjimek uvedených níže.

Nepřístupný obsah

Níže uvedený obsah není přístupný:

  1. z důvodu nesouladu se zákonem č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů;
    1. Odkazy na náhledových fotografiích ve fotogaleriích nemají textový popis, protože obrázky nemají uvedený alternativní text (kritéria 1.1.1 a 2.4.4 standardu WCAG 2.1). Vzhledem k množství fotografií a kapacitám provozovatele webu by doplnění smysluplného alternativní text ke všem fotografiím způsobilo nepřiměřenou finanční zátěž (podle § 7 zákona).
  2. jelikož nespadá do oblasti působnosti platných právních předpisů;
    1. Videa na internetových stránkách neobsahují ani titulky ani audio popis či alternativu (kritéria 1.2.1 a 1.2.2 standardu WCAG 2.1), na základě výjimky podle § 13 odstavce 4 zákona č. 99/2019 Sb.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti  

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 10.1.2023.

Prohlášení bylo vypracováno posouzením provedeným třetí stranou – technickým provozovatelem těchto internetových stránek Virtual Visit s.r.o. prostřednictvím auditu s ev č. DO2022001.

Forma auditu: Základní, stručné zhodnocení
Analýza přístupnosti: dle metodiky WCAG 2.1
Webové prohlížeče: Windows 10, Firefox 102.5.0, MS Edge 107.0.x.x,
odečítače obrazovky: JAWS 2022, NVDA 2022.3.2

Při posuzování se sledovala shoda s kritérii uvedenými v Metodickém pokynu k zákonu č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů a a metodický pokyn MVČR k tomuto zákonu, normy EN 301 549 V2 1.2 a mezinárodně uznávanému standardu Web Content Accessibility Guidelines – WCAG 2.1.

Zpětná vazba a kontaktní údaje  

Vaše náměty či informace o problémech při zobrazování stránek, stejně jako dotazy, návrhy nebo připomínky týkající se obsahu webu či důvodného podezření, že webová stránka nesplňuje požadavky zákona č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně možnosti podat podnět vůči příslušným státním orgánům, můžete psát na adresu: centrum@centrumproseniorykyjov.cz.

Kontakt na osobu odpovědnou za přístupnost stránek a za zpracování žádostí zaslaných prostřednictvím mechanismu zpětné vazby:

Centrum služeb pro seniory Kyjov, příspěvková organizace
Strážovská 1095/1, 697 01 Kyjov
email: centrum@centrumproseniorykyjov.cz

Postupy pro prosazování práva  

V případě neuspokojivé odpovědi na zpětnou vazbu dle předchozího odstavce, můžete kontaktovat příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra, odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4
email: pristupnost@mvcr.cz

Kontakt na technického provozovatele

Virtual Visit s.r.o.
Jeřabinová 742/6, 602 00 Brno
IČ: 06165061 / DIČ: CZ06165061
Společnost je vedená u Krajského soudu v Brně / Spisová značka: C 100405
Email: info@virtualvisit.cz

 

×