ZÁKAZ NÁVŠTĚV ZRUŠEN

Zákaz návštěv se od 24. 11. ruší. Návštěvy jsou povoleny v době od 8:00 do 17:00 hod za dodržení stávajícího návštěvního řádu (viz níže).

INFORMACE O DOČASNĚ POZASTAVENÉM PŘIJÍMÁNÍ NOVÝCH KLIENTŮ

S – centrum Hodonín, p. o. bylo v letošním roce zasaženo tornádem. Škody na tomto pobytovém sociálním zařízení byly natolik rozsáhlé, že muselo být dočasně uzavřeno. Klienti byli rozmístěni do jiných sociálních zařízení. Také naše Centrum služeb pro seniory Kyjov, p. o. od června 2021 poskytuje sociální služby 14 uživatelům ze zasaženého domova.

Z kapacitních i personálních důvodů do odvolání nemůže naše zařízení v současné době přijímat nové uživatele.

Žádosti nadále přijímáme, postupně provádíme sociální šetření, ovšem příjem nových klientů s platností od 7. října 2021 je do doby, než se naše dočasně navýšená kapacita neuvede do souladu s registrovanou kapacitou, pozastaven.

Děkujeme za pochopení.

PhDr. Ladislava Brančíková, ředitelka

Ohlédnutí za Dnem otevřených dveří 9.9.2021

Přehrát video

Jak to u nás vypadá:

Logo Jihomoravský kraj
Sponzor EU
Asociace poskytovatelů sociálních služeb
ROP Jihovýchod
Certifikát Vážka