Centrum služeb pro seniory Kyjov, příspěvková organizace poskytuje v nepřetržitém celoročním provozu následující sociální služby za finanční podpory Jihomoravského kraje dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

 

Plánované aktivity v měsíci listopadu 2019

1. 11. 2019 v 15:00 hod. – Lampionový průvod

7. 11. 2019 v 15:00 hod. – Smíšený pěvecký sbor Kosteláci

14. 11. 2019 ve 14:00 hod. – Ochutnávka pokrmů z jablek a brambor s vystoupením seniorů z Vracova

20. 11. 2019 v 9:30 hod. – Canisterapie

21. 11. 2019 v 9:30 hod. – Kinokavárna

27. 11. 2019 ve 14:00 hod. – Cukrárna

 

 

Besedy s rodinami

Proběhnou ve dnech:
18. 11. 2019;
16. 12. 2019;

vždy od 15:00 hod. do 16:00 hod. v kanceláři Vedoucí úseku sociální práce.

Při těchto besedách můžete s pověřenými zaměstnanci prodiskutovat problematiku, která vás zajímá.

(péče, zdravotní stav, spolupráce se zařízením apod.)

Těšíme se na Vás!

 

Oznámení sociálního úseku:

Doporučujeme předchozí telefonické dohodnutí termínu a času schůzky se sociálními pracovnicemi. Na tel. 518 699 541; 518 699 514.

Prodloužený kontaktní den na Úseku sociální práce každé pondělí do 17:00 hod. 

 

Certifikát bazální stimulace