Centrum služeb pro seniory Kyjov, příspěvková organizace poskytuje v nepřetržitém celoročním provozu následující sociální služby za finanční podpory Jihomoravského kraje dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

 

AKTUÁLNĚ – opatření COVID-19

  • Od středy 4. 3. 2020 do odvolání platí zákaz návštěv.
  • Žádám rodinné příslušníky, aby se sociálními pracovnicemi vše řešili po telefonu a platby probíhaly bezkontaktně.
  • Poskytování informací v souvislosti se zavedenými krizovými opatřeními, bude poskytovat služba recepce na telefonním čísle 518 699 511.
    Konkrétní dotazy můžete směřovat dle povahy žádaných informací přímo na vedoucí úseků, či na ředitelku organizace. (viz. sekce kontakty)
  • S ohledem na ochranu zdravotního stavu uživatel, budou ŽÁDOSTI od 17. 3. 2020 přijímány pouze elektronicky, nebo poštou
  • Provoz odlehčovací služby je omezen, od 18. 3. 2020 nebudou do odvolání přijímáni noví uživatelé.

 

 

INFORMACE:

Provozní doba recepce je pondělí až pátek v době od 7.00 do 15.30 hodin. Pokud chcete předat svým blízkým cokoli potřebného, soustřeďte to na tuto dobu.

Po 15.30 a o víkendech předání jen prostřednictvím personálu na oddělení. V tomto případě buďte po zazvonění trpěliví, personál pečuje o vaše blízké.

PŘEDÁNÍ VĚCÍ POUZE BEZKONTAKTNĚ V ORIGINÁLNÍCH OBALECH, KTERÉ SE DAJÍ DEZINFIKOVAT!

Děkujeme za pochopení.

 

Zaměstnanci Centra si váží všech, kteří se k nám v nelehkých dnech přidávají a věnují svůj čas šití roušek pro nás potřebné, pečující o naše seniory.

Poděkování posíláme

panu starostovi Václavu Tvrdému a dobrovolníkům z Lovčic;
paní starostce Ing. Lubomíře Vařechové a dobrovolníkům z Žeravin;
paní Janě Nedvědové ze Strážovic;
paní Anně Svobodové z Věteřova;
pánům z Mužského sboru Bukovany;
slečně Kristýně Cejthamrové z Bohuslavic;
paní Markétě Loukotové z Milotic;
paní Mgr. Věře Lungové z Kyjova;
paní Lucii Polcrové z Archlebova;
paní Lence Střížové ze Svatobořic- Mistřína;
paní Janě Kuchařové ze Svatební agentury Romance;
panu starostovi Ing. Josefu Uhlíkovi a dobrovolníkům z Ratiškovic;
anonymně šijícím dobrovolníkům z Kyjova;
manželům Martonovým Kyjov;
paní Jarmile Ligasové z Vracova;
občanům obce Svatobořice – Mistřín ( starosta Ing. Miroslav Veselý);
paní Lence Střechové z Vracova;
Radkovi Běhounkovi – Autopark Kyjov;

– a také fa Švadlenka paní Němcové z Kyjova, která nám vyšla maximálně vstříc s dodávkou materiálu na roušky, které jsme si sami šili

– rovněž Střednímu odbornému učilišti Kyjov, p. o., které nám již 19. 3. 2020 prostřednictvím svého pana ředitele RNDr. Petra Koiše, PhD., nabídlo pomoc žáků v oblasti přímé péče a také s přípravou stravy pro uživatele a zaměstnance v případě nařízené karantény. Se zajištěním obědů vypomůže i Klvaňovo gymnázium a střední zdravotnická škola Kyjov, p. o.

Oznámení sociálního úseku:

  • Doporučujeme předchozí telefonické dohodnutí termínu a času schůzky se sociálními pracovnicemi. Na tel. 518 699 541; 518 699 514.
  • Prodloužený kontaktní den na Úseku sociální práce každou středu do 16:30 hod. 

Informace:

„V organizaci jsou k dispozici materiály od České alzheimerovské společnosti pro pečující o lidi s demencí nebo je také naleznete na stránkách – http://www.alzheimer.cz/

 

Certifikát Vážka Certifikát bazální stimulace