Centrum služeb pro seniory Kyjov, příspěvková organizace poskytuje v nepřetržitém celoročním provozu následující sociální služby za finanční podpory Jihomoravského kraje dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

 

VÝZVA – DOBROVOLNÍCI

Prosíme všechny, kteří chtějí pomoci. 

Hledáme dobrovolníky na úklid, do prádelny a na další pomocné práce. Není nutná praxe v sociálních službách. 

V případě zájmu se hlaste na tel. č. 518699516.

Děkujeme

 

UPOZORNĚNÍ

Od 1. září 2020 jsou v našem zařízení  ZAKÁZÁNY NÁVŠTĚVY. 

Toto rozhodnutí platí do odvolání.

Na základě usnesení Vlády ČR ze dne 8. 10. 2020 jsou povoleny výjimky u:

  • uživatelů s omezenou svéprávností
  • uživatelů, kde to vyžaduje jejich psychický stav či sociální situace
  • uživatelů v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění

Výjimku z důvodu psychického stavu a sociální situace posuzuje s klientem sociální pracovník ve spolupráci s vedoucí Úseku zdravotní péče, případně praktickou lékařkou.

Výjimku potvrzuje ředitelka Centra služeb pro seniory Kyjov, p. o.

 

Děkujeme dárcům za ušité roušky, věcné a finanční dary, které darovali do našeho Centra a tím nám pomohli v nelehké situaci.
Moc si toho vážíme.

Oznámení sociálního úseku:

  • Doporučujeme předchozí telefonické dohodnutí termínu a času schůzky se sociálními pracovnicemi. Na tel. 518 699 541; 518 699 514.
  • Prodloužený kontaktní den na Úseku sociální práce každou středu do 16:30 hod. 

Informace:

„V organizaci jsou k dispozici materiály od České alzheimerovské společnosti pro pečující o lidi s demencí nebo je také naleznete na stránkách – http://www.alzheimer.cz/

 

Certifikát Vážka Certifikát bazální stimulace