Centrum služeb pro seniory Kyjov, příspěvková organizace poskytuje v nepřetržitém celoročním provozu následující sociální služby za finanční podpory Jihomoravského kraje dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

 

Plánované aktivity v měsíci únoru 2020

5. 2. 2020 v 9:30 hod. – Taneční dopoledne

12. 2. 2020 v 9:30 hod. – Canisterapie

12. 2. 2020 ve 14:00 hod. – Kinokavárna

19. 2. 2020 ve 14:30 hod. – Královský bál

25. 2. 2020 v 9:30 hod. – Fašaňk 

27. 2. 2020 ve 13:45 hod. – Cukrárna

 

 

Besedy s rodinami

Proběhnou ve dnech:
19. 2. 2020;
18. 3. 2020;
22. 4. 2020;
20. 5. 2020;
17. 6. 2020;
23. 9. 2020;
21. 10. 2020;
18. 11. 2020;
16. 12. 2020;

vždy od 15:00 hod. do 16:00 hod. v kanceláři Vedoucí úseku sociální práce.

Při těchto besedách můžete s pověřenými zaměstnanci prodiskutovat problematiku, která vás zajímá.

(péče, zdravotní stav, spolupráce se zařízením apod.)

Těšíme se na Vás!

 

INFORMACE

Od soboty 29. 2. 2020 je v našem Centru ZRUŠEN zákaz návštěv.

Oznámení sociálního úseku:

  • Doporučujeme předchozí telefonické dohodnutí termínu a času schůzky se sociálními pracovnicemi. Na tel. 518 699 541; 518 699 514.
  • Prodloužený kontaktní den na Úseku sociální práce každou středu do 16:30 hod. 

Informace:

„V organizaci jsou k dispozici materiály od České alzheimerovské společnosti pro pečující o lidi s demencí nebo je také naleznete na stránkách – http://www.alzheimer.cz/

 

Certifikát Vážka Certifikát bazální stimulace