Centrum služeb pro seniory Kyjov, příspěvková organizace poskytuje v nepřetržitém celoročním provozu následující sociální služby za finanční podpory Jihomoravského kraje dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

 

Plánované aktivity v měsíci březnu 2019

5. 3. 2019 od 9:30 hod. – Fašaňk 

7. 3. 2019 ve 14:00 hod. – Oslava Mezinárodního dne žen

13. 3. 2019 v 9:30 hod. – Canisterapie

13. 3. 2019 ve 13:30 hod. – Kinokavárna

20. 3. 2019 ve 14:00 hod. – Cukrárna

27. 3. 2019 v 9:30 hod.- Taneční dopoledne

Besedy s rodinami

Proběhnou ve dnech:
18. 3. 2019;
15. 4. 2019;
20. 5. 2019;
17. 6. 2019;

vždy od 15:00 hod. do 16:00 hod. v kanceláři Vedoucí úseku sociální práce.

Při těchto besedách můžete s pověřenými zaměstnanci prodiskutovat problematiku, která vás zajímá.

(péče, zdravotní stav, spolupráce se zařízením apod.)

Těšíme se na Vás!

Prodloužený kontaktní den na Úseku sociální práce každé pondělí do 17:00 hod. 

Certifikát bazální stimulace