Centrum služeb pro seniory Kyjov, příspěvková organizace poskytuje v nepřetržitém celoročním provozu následující sociální služby za finanční podpory Jihomoravského kraje dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

 

INFORMACE PRO NÁVŠTĚVY

 

Besedy s rodinami

Proběhnou ve dnech:
23. 9. 2020;
21. 10. 2020;
18. 11. 2020;
16. 12. 2020;

vždy od 15:00 hod. do 16:00 hod. v kanceláři Vedoucí úseku sociální práce.

Při těchto besedách můžete s pověřenými zaměstnanci prodiskutovat problematiku, která vás zajímá.

(péče, zdravotní stav, spolupráce se zařízením apod.)

Těšíme se na Vás!

Plánované aktivity v měsíci srpnu 2020:

5. 8. 2020 v 9:30 hod.   – Taneční dopoledne spojené s vystoupením dětského souboru ” Trnaveček”

12. 8. 2020 ve 14:00 hod.   – Kinokavárna

18.8.  2020 v 9:30 hod.   – Turnaj v pétanque

19.8.  2020   ve 14:00 hod. – Cukrárna

25.8.2020 ve 14:00 hod. – Ochutnávka belgické čokolády

Děkujeme dárcům za ušité roušky, věcné a finanční dary, které darovali do našeho Centra a tím nám pomohli v nelehké situaci.
Moc si toho vážíme.

Oznámení sociálního úseku:

  • Doporučujeme předchozí telefonické dohodnutí termínu a času schůzky se sociálními pracovnicemi. Na tel. 518 699 541; 518 699 514.
  • Prodloužený kontaktní den na Úseku sociální práce každou středu do 16:30 hod. 

Informace:

„V organizaci jsou k dispozici materiály od České alzheimerovské společnosti pro pečující o lidi s demencí nebo je také naleznete na stránkách – http://www.alzheimer.cz/

 

Certifikát Vážka Certifikát bazální stimulace