Centrum služeb pro seniory Kyjov, příspěvková organizace poskytuje v nepřetržitém celoročním provozu následující sociální služby za finanční podpory Jihomoravského kraje dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

 

Plánované aktivity v měsíci únoru 2019

6. 2. 2019 v 9:30 hod. – Canisterapie

7. 2. 2019 ve 13:30 hod. – Kinokavárna

15. 2. 2019 ve 14:00 hod. – Cukrárna

20. 2. 2019 ve 14:30 hod. – Indiánský bál

27. 2. 2019 v 9:30 hod. – Taneční dopoledne

Besedy s rodinami

Proběhnou ve dnech:
18. 2. 2019
20. 3. 2019
17. 4. 2019
15. 5. 2019

vždy od 15:00 hod. do 16:00 hod. v jídelně 1. patra NB (oranžová).

Při těchto besedách můžete s pověřenými zaměstnanci prodiskutovat problematiku, která vás zajímá.

(péče, zdravotní stav, spolupráce se zařízením apod.)

Těšíme se na Vás!

Prodloužený kontaktní den na Úseku sociální práce každé pondělí do 17:00 hod. 

Upozornění

Od pondělí 11. 2. 2019 bude v zařízení ZÁKAZ NÁVŠTĚV z důvodu chřipkového onemocnění.

Certifikát bazální stimulace