Centrum služeb pro seniory Kyjov, příspěvková organizace poskytuje v nepřetržitém celoročním provozu následující sociální služby za finanční podpory Jihomoravského kraje dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

 

Plánované aktivity v měsíci prosinci 2019

3. 12. 2019 ve 14:00 hod. – Ochutnávka Belgické čokolády

4. 12. 2019 v 9:30 hod. – Canisterapie

6. 12. 2019 od 15:00 hod. – Mikulášská pochůzka

11. 12. 2019 ve 14:00 hod. – Vánoční koncert ZŠ Svatobořice – Mistřín

18.12. 2019 v 9:30 hod. – Vánoční besídka

 

 

Besedy s rodinami

Proběhnou ve dnech:
18. 11. 2019;
16. 12. 2019;

vždy od 15:00 hod. do 16:00 hod. v kanceláři Vedoucí úseku sociální práce.

Při těchto besedách můžete s pověřenými zaměstnanci prodiskutovat problematiku, která vás zajímá.

(péče, zdravotní stav, spolupráce se zařízením apod.)

Těšíme se na Vás!

 

Oznámení sociálního úseku:

  • Doporučujeme předchozí telefonické dohodnutí termínu a času schůzky se sociálními pracovnicemi. Na tel. 518 699 541; 518 699 514.
  • Prodloužený kontaktní den na Úseku sociální práce každé pondělí do 17:00 hod. 

Informace:

„V organizaci jsou k dispozici materiály od České alzheimerovské společnosti pro pečující o lidi s demencí nebo je také naleznete na stránkách – http://www.alzheimer.cz/

 

Certifikát bazální stimulace