Historie

Ohlédnutí za minulostí

Původní domov sídlil na ulici Palackého v Kyjově, kde byli ubytovaní nejlepší a nejschopnější obyvatelé a měly zde ubytování i řádové sestry, které dostaly za úkol zabezpečovat také provoz v nově budovaných objektech na ulici Strážovské. V dokumentech najdeme zápis o předání ústavní péče „Domova České katolické Charity v Kyjově“ do správy národních výborů k 1. lednu 1960.

V Kyjově byl zřízen Ústav sociální péče pro dospělé a Ústav sociální péče pro mládež a tak se v průběhu roku 1961 otevřely na samém konci Kyjova tři nové budovy. Jedna pro důchodce, další dvě pro mentálně postižené děti.

 

 

Tehdejší ústav přijal prvního obyvatele dne 23. ledna 1961 a přijímání pokračovalo denně až do 8. února 1961, kdy byl ústav plně obsazen. Oficiálně byl provoz zahájen 4. března 1961, kdy toto zařízení bylo slavnostně otevřeno. Jeho původní kapacita byla 145 obyvatel (včetně 22 obyvatel z Palackého ul.) ubytovaných ve čtyř nebo dvoulůžkových pokojích. Dvě třetiny ubytovaných tvořily ženy. Novostavba ústavu byla postupně doplněna svépomocí zaměstnanců a obyvatelů ústavu o sklep na brambory, skleník, také byl vysazen ovocný sad a v roce 1965 vybudována dílna pro údržbáře a provedeno oplocení areálu. V roce 1969 byl postaven vepřín a v roce 1970 zahradní pařeniště. Po stránce zdravotní pečoval o obyvatele ústavu lékař a 11 zdravotních pracovnic. V ústavu byla klubovna vybavená radiopřijímačem a televizí, kde se jednou týdně promítal celovečerní film, dále tu byla knihovna, jejíž obměnu prováděla Městská knihovna. Každoročně byly také organizovány autobusové zájezdy a při významných výročích a životních jubileích navštěvoval ústav Sbor pro občanské záležitosti, který gratuloval jubilantům a předával jim upomínkové předměty.

 

 

Od zahájení provozu se několikrát změnil název a také zřizovatel. Ústav sociální péče pro dospělé, jak se ze začátku jmenoval, byl součástí Okresní správy ústavů sociální péče v Kyjově. Do 31. prosince 1974 byl součástí Okresního ústavu sociálních služeb v Hodoníně se sídlem v Kyjově. Od 1. ledna 1993 vznikla delimitací samostatná příspěvková organizace a zřizovatelem byl Okresní úřad Hodonín. Součástí Domova důchodců byl do 30. června 1993 také Domov důchodců Čeložnice.

V období let 1993 – 2001 došlo k rozsáhlé rekonstrukci, při které byla pořízena nadstavba podkrovního podlaží, přístavba schodiště, výměna otvorových prvků, domov byl vybaven zdravotní technikou, pokoje novým nábytkem, upravena zahrada a zároveň se snížil počet obyvatelů na pokojích. Celá rekonstrukce probíhala za plného provozu.

Od 1. ledna 2003 se stal zřizovatelem Jihomoravský kraj a Domov důchodců Kyjov byl zřízen jako jeho samostatná příspěvková organizace. Kapacita domova byla 96 obyvatel. Obyvatelé byli ubytování v jedno, dvou, tří a čtyřlůžkových pokojích. Péči zajišťovalo 47 zaměstnanců.

POHLED DO SOUČASNOSTI

S přijetím nového zákona dochází od 1. ledna 2007 ke změně názvu zařízení a Domov důchodců byl přejmenován na Centrum služeb pro seniory Kyjov, p. o. a nachází se na současné adrese. V rámci zařízení vznikají dvě služby: Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. Zvyšuje se kvalita péče a pohodlí obyvatel, proto je kapacita snížena na 81 míst. Od roku 2008 pak na 71 míst. Koncem téhož roku je realizována myšlenka na rozšíření kapacity zařízení formou přístavby a další zkvalitnění služeb pro seniory.

V červnu 2012 je zahájena stavba s názvem „Centrum služeb pro seniory Kyjov – rozšíření“ a přináší zhruba zdvojnásobení obestavěného prostoru stávajícího objektu v bezprostřední návaznosti na dosavadní budovu. Přístavba byla stavebně dokončena 6. září 2013 a celková kapacita je 131 míst. Od 1. ledna 2014 nabízíme tři služby – Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem a Odlehčovací službu.

 

×