Vize a cíle, roční zprávy

Naše představy do budoucna

Zrušení vícelůžkových pokojů, které jsou nahrazeny jedno a dvoulůžkovými pokoji, které umožňují individuální podporu dle skutečných potřeb uživatelů. Sociální služby odráží potřeby veřejnosti a jsou poskytovány v Domově pro seniory, Domově se zvláštním režimem a prostřednictvím Odlehčovací služby. Celé zařízení je vnímáno pozitivně i dalšími subjekty svého okolí.

 

V Kyjově dne 5. 1. 2021
Mgr. Ladislava Brančíková – ředitelka

Manažerské cíle

DLOUHODOBÉ CÍLE

 • Kvalita úrovně poskytovaných služeb je hodnocena
  a měřena. – TERMÍN: průběžně
 • Probíhají aktivity s celospolečenským a místním dopadem. – TERMÍN: trvale

 

 • Jsou vytvářeny příležitosti k dostupnosti dalších služeb
  a zveřejňování veřejného závazku. 
  – TERMÍN: trvale
 • Zaměstnanci Centra se profesně rozvíjí. – TERMÍN: trvale
 • Pracovní proces je zefektivňován. – TERMÍN: trvale

KRÁTKODOBÉ CÍLE 2024

 • Obhajoba certifikátu "Vážka". – zodpovídá: vedoucí úseku obslužné péče a aktivizace
 • Certifikace paliativního přístupu v sociálních službách. – zodpovídá: vedoucí úseku obslužné péče a aktivizace
 • Obhajoba certifikátu Pracoviště proškolené v bazální stimulaci. – zodpovídá: vedoucí úseku obslužné péče a aktivizace
 • Zřízení společenské místnosti pro uživatele v 2. NP původní budovy. – zodpovídá: vedoucí úseku obslužné péče a aktivizace

MATERIÁLNĚ-TECHNICKÉ CÍLE 2024

 • Rozšíření EPS do původní části budovy. – zodpovídá: vedoucí provozního úseku
 • Stavební úpravy, opravy původní části budovy. – zodpovídá: vedoucí provozního úseku
 • Stavební a sadové úpravy zahrady. – zodpovídá: vedoucí provozního úseku

VYHODNOCENÍ KRÁTKODOBÝCH CÍLŮ ZA ROK 2023

 • Cíl: Vzdělávání v oblasti paliativní péče se zaměřením na duševní hygienu pečujících – minimálně 30 PSS.
  Cíl byl splněn.
  Vzdělávání v dané problematice proběhlo. Proškoleno bylo celkem 48 pracovníků.
 • Cíl: Vytvoření bylinkového záhonu v zahradě Centra.
  Cíl byl splněn.
  Záhon v zahradě Centra je vytvořen. Povrch je ošetřen geotextilií a zásyp je poroveden dřevěnou štěpkou, jsou vysázeny levandule.
 • Cíl: Rozšíření aktivit v oblasti hiporelaxace – min. 3 setkání za rok ve skupině a individuálně u lůžka uživatelů.
  Cíl byl splněn.
  Proběhla celkem 3 setkání. Jedno setkání z Hipocentra Koryčany a dvě setkání z Ranče Tlumačov. Hiporelaxace probíhala skupinově v zahradě Centra a ve společenském sále, individuální hiporelaxace na pokojích uživatelů.
 • Cíl: Zajištění relaxačně-vzdělávacích dnů pro zaměstnance – minimálně 2x za rok.
  Cíl byl splněn.
  Relaxačně-vzdělávací sny pro zaměstnance proběhly v rozpětí dvou několikadenních bloků. V první etapě se jednalo o 3 dny vzdělávání, v druhé o 2 dny. Zúčastnilo se na 4 desítky zaměstnanců.
 • Cíl: Rozvoj hudebních aktivit o prvky muzikoterapie s léčivými nástroji – minimálně 12 setkání za rok.
  Cíl byl splněn.
  Aktivity probíhaly pravidelně 1x za měsíc v rámci skupinového setkání a poté individuálně na pokojích uživatelů.
 • Cíl: Zjišťování spokojenosti s kvalitou poskytovaných služeb u příbuzných a blízkých osob minimálně 20 uživatelů.
  Cíl byl splněn.
  Byla zvolena metoda dotazníkového šetření. Celkem jsme od rodinných příslušníků a blízkých osob obdrželi 30 vyplněných dotazníků (20 za službu DpS + DZR, 10 za OS). Poskytované služby byly hodnoceny pozitivně. Všichni dotázaní doporučili naše služby svým známým.
 • Cíl: Pořízení vážicí podložky.
  Cíl nebyl naplněn.
  Z technického důvodu byla podložka nevyhovující. Nákup byl nahrazen za nákup 1 ks průmyslové pračky do prádelny.
 • Cíl: Pořízení kompenzační pomůcky – vakového křesla.
  Cíl nebyl naplněn
  z důvodu změny nákupu na nákupu 1 ks výškově nastavitelného multifunkčního hygienického křesla.

 

 

 

×