Indiánský bál

Dne 20. 2. 2019 se v našem zařízení konal Indiánský bál, kterého se zúčastnilo hned 59 indiánů z řad našich uživatelů. Všichni zúčastnění, včetně personálu obdrželi hned před vstupem do sálu indiánskou čelenku s perem, která byla vstupenkou na tento bál a také lístky na tombolu, na kterou se všichni moc těšil. Hned na úvod se nám představil pan Slováček pár písněmi, který nás svým hudebním a pěveckým doprovodem doprovázel po celou dobu našeho bálu. A jelikož k indiánům patří i indiánské tanečky tak i my, jako personál, jsme si na úvod nachystali překvapení a vystoupili jsme s úvodním tancem kolem indiánského týpí a poté i společným tancem s uživateli. Na toto vystoupení byly našity indiánské kostýmy, aby tak byla naladěna opravdová atmosféra. Vystoupení se všem velmi líbilo a také naši tanečníci si jej v kostýmech náležitě užili. Poté následovalo občerstvení v podobě zákusku a kávy a dále pokračovala volná taneční zábava, kdy se parket zaplnil a všechno osazenstvo rozvlnil. Pak následoval všem očekávaný okamžik v podobě tomboly, kdy každý zúčastněný, dle čísla svého lístku obdržel balíček, za který byl moc rád. A jelikož byla zábava stále v plném proudu a nikomu se nechtělo ani odcházet tak se v tanečních kreacích ještě nějakou dobu pokračovalo. Poté se všichni odebrali spokojení do svých pokojů. Tímto bychom za náš aktivizační tým chtěly moc poděkovat všem zaměstnancům – všem týmům za jejich krásnou spolupráci na této akci, vstřícnost a krásnou atmosféru, na které jste se všichni podíleli a bylo to na spokojenosti našich uživatelů vidět a také všem za příspěvky do tomboly.

×