Boží muka

Na počátku měsíce září, byla v zahradě Centra nově instalována „Boží muka“. Autorem reliéfu obrazu sv. rodiny, je pan František Setínský. O základ takzvanou patku a sloup neboli dřík a v poslední řadě hlavici, což je malá stříška, v níž je reliéf umístěn, se postaral pan Radoslav Beer. Ten se rovněž postaral také o ošetření proti povětrnostním vlivům a o celkové umístění v zahradě. Při příležitosti „Dne otevřených dveří“ 9. 9. 2021 byla „Boží muka“ posvěcena panem děkanem Mgr. Františkem Mrázkem. V blízkosti této kompozice jsou instalovány také lavičky a tak si zde může každý, kdo bude mít zájem posedět, pomodlit se, anebo jen tak popřemýšlet.

×