Debatní kroužek

19. 1. 2021 proběhl první debatní kroužek na téma zakládání zemědělských družstev. V menší skupině uživatel na dané téma vzpomíná, diskutuje a debatuje.

Založit „Debatní kroužek“, bylo velkou výzvou ze strany uživatelů. Mnozí z nich mají v paměti spoustu vzpomínek, zážitků a dovedností a často trpí tím, že je nemají komu předat, s kým se o své zážitky podělit. Povídáme si společně vždy na předem dané téma. Prvním bylo „zakládání družstev“, bylo až s podivem, kolik mají naši senioři na toto téma vzpomínek. Debata to byla opravdu zajímavá. Se souhlasem všech, jsme také pořídili zvukový záznam, jež máme k dispozici. A určitě se máme do budoucna na co těšit. Dalšími tématy jsou „sokolské slety“, školní docházka a pěstování vinné révy.

×