Tři králové

První akcí nového roku byla Tříkrálová pochůzka, která tento rok připadla na 7. 1. 2019. Naši uživatele se převlékli za krále Kašpara, Melichara a Baltazara. Zazpívali všem známou píseň „My tři králové jdeme k vám“. Všem také popřáli hodně zdraví a štěstí v novém roce.

×