Tříkrálová pochůzka

Tříkrálové koledování u nás v Centru probíhá každoročně v den svátku Tří králů, tedy 6. ledna. Je to dvanáctý den od Vánoc, které tímto dnem prakticky vrcholí a končí. Všichni uživatelé vždy velmi rádi Tři krále přivítají, aby přijali jejich vinšování do nového roku a zazpívali si s nimi. Věřící si zase připomenou symboliku tohoto svátku, tedy slavnost Zjevení Páně.

K+M+B 2022

×