Křížová cesta

Ve středu 6. 4. jsme na naší krásné a rozlehlé zahradě uspořádali venkovní křížovou cestu s názvem Cesta kříže a života. Celou křížovou cestou nás provázel místní pan děkan. Jednotlivá zastavení byla rozmístěna po celé zahradě a na závěrečnou modlitbu jsme se sešli u Božích muk, kde nám pan děkan požehnal, a zazpívali jsme jednu z postních písní. Počasí nám přálo a všichni odcházeli s dobrým pocitem nejenom z duchovního prožitku, ale také z krásné vycházky.

×