Velikonoční koledování - Něčičáci

Velikonoční pondělí se nese v duchu koledníků. I u nás v Centru se jich sešlo, celý mužský sbor Nečičáci přijel v krojích s pomlázkami a na koňském povozu koledovat. Nejenom, že všem krásně zazpívali, ale postarali se také o to, aby žádná z žen neuschla.

×