Jednotka intenzivního života

Ve čtvrtek 12. 5. jsme navštívili společně s paní ředitelkou a vedoucími úseků přímé a zdravotní péče Kino Panorama Kyjov, kde jsme společně s žáky Střední školy polytechnické Kyjov p. o. shlédli film Jednotka intenzivního života. Poté následovala beseda s paní Blaženou Hanákovou vrchní sestrou domácí hospicové služby "David" spadající pod Charitu Kyjov. Tento projekt byl přínosný hlavně v dalším kroku našeho vzdělávání v oboru paliativní péče. Nicméně velmi důležitá byla také účast žáků Střední polytechnické školy, kteří k nám do Centra dochází na praxi. Nedílnou součástí tohoto vzájemného setkání bylo poděkování z úst paní ředitelky Brančíkové jak žákům, tak paním učitelkám praktického výcviku za perfektní spolupráci, jež probíhá na přátelské úrovni a také za dobrovolnou pomoc v době, kdy nás zasáhlo onemocnění Covid_19.

×