Nácvik evakuace

Hasičský záchranný sbor v Centru služeb pro seniory...
Nelekejte se, v těchto dnech u nás v Centru probíhá prověřovací cvičení jednotek HZS JMK stanice Kyjov. Takže, kdo jste u nás viděli či slyšeli hasičské auto, šlo pouze o nácvik evakuace osob při nepředvídatelných situacích, jež mohou kdykoliv nastat. Toto cvičení proběhlo již včera a také dnes, opakovat se bude ještě ke konci tohoto měsíce. Opakovaně proto, aby se proškolil všechen personál, ale rovněž hasičské jednotky, i pro ně je nácvik evakuace důležitý, aby v případě nutnosti znali náš evakuační řád. Veškerý personál je rovněž pravidelně školen v rámci bezpečnosti provozu, protože kdo je připraven, není ohrožen.

×