Setkání týmu paliativní péče

Kurzem Péče o duševní zdraví pracovníků v paliativní péči jsme úspěšně završili proškolování personálu a patříme tak k certifikovaným pracovištím. Dnes se sešel náš tým paliativní péče s externími členy a tím je vedoucí domácí hospicové služby David paní Blažena Hanáková a psycholog pan Vojtěch Výleta, Mgr. Po společné diskuzi nad tématy jako jsou podpora rodiny uživatele a zvládání emoční zátěže personálu, se tým přesunul do nově vytvořeného pokoje, jež je uzpůsobený právě pro paliativní péči. Nabízíme tak možnost setrvat po boku umírajícího nepřetržitě po celou dobu doprovázení nebo možnost návštěvy kdykoliv během 24 hodin a hlavně podporu pečujícího personálu. Na smrt se nikdo nemůže zcela připravit, nelze se s ní lehce smířit, ani ji ignorovat. Přesto však je a bude součástí našich životů, proto je velmi důležité doprovázení a přítomnost nejbližších.

×