Dopoledne s dětmi

Včerejší dopoledne jsme strávili s dětmi z příměstského tábora DDM
Kyjov. V zahradě našeho Centra jsme připravili různé disciplíny jako
např. hod na koš, pétanque, magnetické šipky, apod., děti tak společně
se seniory jednotlivá stanoviště obcházeli a společně plnili úkoly. Na
závěr na každého čekal u ohniště opečený špekáček a pro děti také
něco sladkého.

×