Křížová cesta

Pašijový, Svatý nebo také Velký týden je významné období křesťanského liturgického roku. My jsme jej zahájili křížovou cestou. Tu děláme pravidelně venku v naší rozlehlé zahradě, počasí nám to ale včera neumožnilo. Křížová cesta se tak uskutečnila ve společenském sále, následovala mše sv., a kdo z věřících měl zájem, mohl přistoupit ke svátosti smíření.

×