Pečeme dětem z tábora Hutisko-Solanec

V rámci mezigenerační spolupráce s DDM Kyjov vznikla myšlenka podpořit děti, které momentálně procházejí těžkou zkouškou odolnosti proti černé magii v Bradavické škole čar a kouzel na táboře v Hutisku-Solanec. Denně plní nespočet úkolů a výzev, posilují své schopnosti a dovednosti, aby mohly čelit zákeřným bytostem, pro něž by se mohly stát snadným terčem.

Jak jinak přispět ke splnění všech možných výzev než přísunem energie v podobě sladkých i slaných pochutin, které dětem napekli senioři a zaměstnanci našeho domova s přáním odhodlanosti a síly vytrvat ve všem dobrém.

×