Duchovní setkání

Dnes dopoledne jsme se setkali s paní ředitelkou Institutu klinické pastorační péče v sociálních a zdravotnických zařízeních PhDr. ThLic. Martou Hošťálkovou, Th.D. Ph.D., rovněž s místním panem děkanem P. ThLic. Pavlem Stuškou, PhD. a dvěma trvalými jáhny, abychom se společně zamysleli nad otázkou duchovního života v našem domově. Prošli jsme společně všechna zákoutí, kam se věřící mohou uchýlit a sice místo pro mše sv., vzpomínkový kámen a Boží muka. Mluvili jsme společně o všech našich duchovních aktivitách. Toto setkání bylo velmi přínosné a příjemné, proto jsme se dohodli na trvalé spolupráci, která se prolne i paliativní péčí, kterou se snažíme už druhým rokem, pokud možno co nejvíce rozvíjet a uvádíme ji do praxe.

×