Poníci u nás v Centru

Hiporelaxace rozvíjí hrubou a jemnou motoriku, vyvolává pozitivní pocity a vytváří tak serotonin, urychluje proces léčení. Bezpochyby podněcuje verbální i neverbální komunikaci, rozvíjí sociální cítění. Z těchto mnoha důvodů se i u nás v domově čas od času objeví poník. Jeho společnost obohatí nejen naše uživatele, ale i personál.

×