Hudební vystoupení Mariana Kraloviče

Velmi příjemným vystoupením nás oblažil p. Kralovič se svým folkovým repertoárem. Tento žánr klade mimořádný důraz na myšlenky či emoce obsažené v textu písně. Z nejcharakterističtějších rysů folkové písně je schopnost aktuálně reagovat na nejrůznější stránky společenského dění či osobních prožitků autora.

×