Nabízené aktivity

← zpět na AKCE

Jak se u nás žije

Společenské a kulturní vyžití se uskutečňuje na základě možností, schopností a zájmů uživatelů. Běžný život v centru se snažíme zpestřit celou škálou zajímavých kulturně společenských akcí. Vycházíme především z přání a námětů uživatelů, ve kterých se odráží dřívější životní styl typický pro oblast, ze které pocházejí, tj. kyjovského Slovácka a pro něj tak charakteristického sociokulturního prostředí. Jedná se zejména o lidovou píseň, místní folklór, tradiční kroje či vřelý vztah k půdě.

Všechny činnosti jsou určeny jak pro Domov pro seniory, tak pro Domov se zvláštním režimem a Odlehčovací službu.

Prožít klidné, spokojené a přesto aktivní stáří v příjemném prostředí za podpory a pomoci, která přispívá k rozvíjení vlastních schopností uživatelů, je jeden ze základních cílů našeho zařízení.

Proto i v roce 2017 jsme se zaměřili na to, abychom nabídli uživatelům co nejvíce volnočasových aktivit, výletů, společenských či kulturních akcí.

Mezi pravidelné aktivity patří různé druhy terapií – pracovní, pohybová a hudební, práce se vzpomínkami, trénink paměti, snoezelen terapie, canisterapie apod.

PRAVIDELNÉ AKTIVITY

Dílna pracovní terapie – zde se uživatelé DpS, DsZR i OS věnují dvakrát týdně ve dvou skupinách rukodělným činnostem jako je např.  lakování květináčů, vyšívání, šití polštářků, trhání dutého vlákna, pletení košíků, výrobě srdíček, různých tematických ozdob atd. Uživatelům, kteří se rádi věnují svým koníčkům v soukromí individuálně, nabízíme možnost pracovní terapie na pokoji.

Skupinové cvičení – každý den dopoledne mají zájemci o pohyb možnost navštívit v tělocvičně skupinové cvičení. Zájem je i o cvičení s různým náčiním a relaxační cvičení.

Pěvecký kroužek – zde se pravidelně setkávají uživatelé, kteří si rádi zazpívají. Zpívat chodí nejen pro vlastní potěchu, ale vystupují i na kulturních a společenských akcích Centra každý měsíc na setkání s jubilanty.

Kroužek společenských her – zábavnou formou hraním stolních her ve skupinkách si uživatelé procvičují nejen paměť, ale i jemnou motoriku.

Kroužek vaření – jedenkrát měsíčně se zaměřujeme na přípravu a vaření oblíbených jídel, která dříve patřila ke každodenním jídlům a která se nenajdou na denním jídelníčku Centra.

Zahradničení – uživatelé, kteří mají kladný vztah k práci na zahradě, se mohou podílet na jejím zkrášlování (hrabání listí, okopávání záhonu, zametání, umývání laviček, sbírání šišek atd.). K zahradničení mohou uživatelé využít také mobilní zahrádky.

Canisterapie – terapie se psy probíhá nejen skupinově, ale i individuálně na pokojích uživatelů. Pozitivní působení psů umožňuje uživatele stimulovat k navázání kontaktu se zvířetem, rehabilitovat mobilní i imobilní uživatele a také vyjádřit vlastní pocity štěstí a radosti. Mezi uživateli se jedná o velmi oblíbenou terapii.

Snoezelen – vyškolení pracovníci se individuálně věnují uživatelům v místnosti vybavené podle konceptu snoezelen terapie. Tato činnost je vhodná pro mobilní i imobilní uživatele. Při terapii jsou používány prvky bazální stimulace, smyslové aktivizace a tréninku paměti.

Hudební terapie – pracovnice aktivizace provádí terapii individuálně či skupinově na pokojích a společenských místnostech. Hrají na kytaru a společně s uživateli zpívají známé písně. Využívají se i jednoduché hudební nástroje. Uživatelé si procvičují paměť, jemnou motoriku a vyjadřují své hudební a pohybové nadání.

Taneční terapie – aktivizační pracovnice procvičují s uživateli pomocí rytmické hudby jednotlivé partie těla a na základě jednoduchých tanečních prvků posilují nejen fyzický a psychický stav a sebevědomí, ale podporují také kreativitu a sociální kontakty.

DALŠÍ AKTIVITY

Individuální činnost – uživatelům, kteří nemají zájem o nabízené skupinové aktivity, nabízíme možnost individuální činnosti dle jejich přání na pokojích. Zaměřujeme se na povídání na pokojích, procvičování jemné motoriky, trénování paměti, hrajeme společenské hry, posloucháme hudbu, uskutečňujeme vycházky po okolí, čtení časopisů, knih nebo dopisů od rodiny apod.

Výrazně nám pomáhají dobrovolníci, jejichž činnost je zaměřena na individuální návštěvy uživatelů, čtení knih a vycházky.

Cukrárna – koná se 1x za měsíc, uživatelé mají možnost vybrat si z jídelního lístku některá jídla, chlebíčky a zákusky, které běžně nenachází na jídelním lístku zařízení a pobesedovat se svými přáteli, známými či rodinnými příslušníky ve společenském sále Centra.

Kinokavárna – koná se každý měsíc, kde uživatelé při kávě můžou sledovat film ve společenském sále Centra.

Setkání s jubilanty – vždy v den narozenin navštívíme spolu s paní ředitelkou jubilanta na pokoji, kdy jej obdarujeme malou sladkostí a přáníčkem, pro potěšení. Při významných životních Jubileích přichází s gratulací představitele a zástupci města Kyjova. 

Velkou událostí bylo zapojení uživatelů do Tréninku paměti v rámci Univerzity třetího věku Masarykovy univerzity Brno. Tento kurz byl ukončen slavnostním předáním osvědčení o absolvování za přítomnosti náměstka hejtmana JMK Mgr. Marka Šlapala a Ing. Bc. Barbory Haškové, manažerky pro koordinaci celoživotního vzdělávání MU v Brně.

Navázali jsme na předchozí roky, kdy jsme započali éru prohlubování a spolupráce v mezigeneračních vztazích, jak v kulturních a společenských, tak i v denních činnostech. Přivítali jsme mezi námi nespočet dětí, žáků, souborů a spolků, kteří svým vystoupením a zpěvem potěšili nejednoho uživatele. Setkávání probíhá opakovaně se žáky ZŠ Sobůlky, ZŠ Bohuslavice a pokračujeme také v pravidelném mezigeneračním setkávání s žáky ZŠ Vlkoš, kteří naše uživatele pravidelně navštěvují, a my je na oplátku navštěvujeme ve škole.

Velmi oblíbené jsou u uživatelů výlety  po okolí. Navštívili jsme zámek v Buchlovicích. Dále pořádáme menší výlety po okolí a do rodných míst. Naši uživatelé se také účastnili několika sportovních utkání v Pétanque.

Uživatelům, kteří jsou věřící, nabízíme každý týden programy s náboženskou tématikou – bohoslužby církve římsko-katolické a církve česko-bratrské.

Informace o aktuálních novinkách, programech, jubileích a dění v centru zajišťuje pravidelně čtvrtletník „Listy domova“, který vychází čtyřikrát za rok a ve kterém poskytujeme prostor uživatelům a zaměstnancům, kteří mohou přispět články, básničkou, fotografiemi a různými historkami ze života.

Všechny aktivity a akce jsou zachyceny na fotografiích, případně zaznamenány na videozáznamu a zapsány v kronice. Fotografie je možné nalézt i na webových stránkách zařízení.

← zpět na AKCE