Pro zájemce o službu – DZR

← zpět na DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

Omlouváme se, ale sociální službu v Domově pro seniory neposkytujeme dle § 91, odst. 3 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách:

 • neposkytujeme službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb
 • nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá
 • zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby, tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí právní předpis
 • osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy

Informace pro zájemce o službu:

Všem občanům, kteří nezávazně zkontaktují, příp. navštíví naše zařízení, jsou srozumitelným způsobem poskytnuty základní informace o našem zařízení a o poskytovaných sociálních službách. Předány jsou písemné materiály o zařízení. Zájemcům i jejich rodinným příslušníkům je nabídnuta možnost osobně se seznámit s prostředím centra, příp. je možno zapůjčit fotografickou prezentaci o zařízení těm, kteří si nemohou přijít prohlédnout zařízení osobně.

Při jednání se zájemci o služby je dodržován princip osobního jednání buď přímo v zařízení nebo u zájemců doma, v nemocnici či léčebně. Snahou je, aby zájemce věděl, co přesně může od našich služeb očekávat, kolik za ně zaplatí, co může dělat, nebude-li naše zařízení plnit své závazky, a jaké jemu i zařízení vyplývají z případného vztahu povinnosti.

Jak postupovat při podání žádosti:

 • vyzvednout žádost o umístění (jejíž součástí je vyjádření lékaře o zdravotním stavu) přímo v centru nebo stáhnout z odkazů níže
 • vyplnit žádost, vlastnoručně podepsat, přiložit vyjádření lékaře potvrzené ošetřujícím lékařem, přiložit potvrzení o přiznaném příspěvku na péči
 • přinést žádost do centra, příp. zaslat poštou na naši adresu
 • počkat na telefonát ohledně termínu informační schůzky, kde jsou sděleny základní informace o zařízení a poskytovaných službách – ve většině případů do 30 dnů od předání nebo doručení žádosti
 • po uskutečnění informační schůzky počkat na písemné vyjádření zařízení:
 • oznámení o přijetí, případně:
 • písemné odmítnutí k přijetí do zařízení z důvodu nedostatečné kapacity a další evidence žádosti v evidenci žadatelů o sociální službu
 • písemné odmítnutí zájemce z jiných důvodů, např. zařízení neposkytuje službu, o kterou zájemce žádá
 • umísťování zájemců se děje na základě potřebnosti a přihlíží se k písemně daným vnitřním kritériím výběru

Ke stažení

Informace o zpracování osobních údajů žadatele
Žádost o poskytnutí sociálních služeb

← zpět na DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM