Poskytované služby DPS

 • poskytování pomoci a podpory při zvládání běžných úkonů péče o osobu uživatele (oblékání/svlékání, přesun na vozík/lůžko, polohování, pomoc při stravování, pomoc při použití WC, výměna inkontinenčních pomůcek apod.)
 • poskytování pomoci při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu (běžná denní hygiena, koupání, holení, úprava vlasů a nehtů, péče o dutinu ústní apod.)
 • pomoc při orientaci (v čase, místě a osobách), podpora v komunikaci
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (pomoc a podpora při využívání běžně dostupných veřejných služeb, účasti na společenských akcích, pomoc při telefonickém kontaktu, doprovod na nákup, individuální návštěvy na pokoji apod.)
 • poskytování pomoci při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (pomoc a podpora při hospodaření s financemi, zajištění platných dokladů, vyřízení dávek sociálního zabezpečení, poskytnutí základního sociálního poradenství apod.)
 • poskytování ošetřovatelské péče, pokud je potřebná
 • zajištění lékařské péče (praktický lékař, diabetolog, psychiatr)
 • poskytování rehabilitační péče
 • zajištění volnočasových, aktivizačních a sociálně terapeutických činností (dílna pracovní terapie, skupinové nebo individuální cvičení, hudební a pěvecké aktivity, vaření, kroužek společenských her, canisterapie, kinokavárna apod.)
 • základní sociální poradenství
 • zajištění celoročního ubytování na jedno, dvou nebo třílůžkových pokojích (zahrnuje úklid, praní, žehlení, opravy a značení prádla)
 • zajištění celodenního stravování v rozsahu 4 až 6 jídel denně – strava odpovídající dietním potřebám seniorů.

Vše při zachování přirozené vztahové sítě, respektování práv a lidské důstojnosti každého uživatele.

Centrum služeb pro seniory Kyjov, p.o. nabízí podporu a zjišťuje individuální potřeby osob v rozsahu Karty potřeb Jihomoravského kraje. Následně poskytuje sociální poradenství a odpovídající podporu doplňující přirozené zdroje a veřejné služby v rozsahu, který vyplynul ze zjišťování potřeb.

×